Hjem

Medlemsmøte om ny åndsverkslov, mandag 20/6 2016

Ny åndsverkslov er nå ute på høring, med høringsfrist 1. September 2016.
NAViO, som alle organisasjoner som representerer rettighetshavere, er invitert til å komme med innspill til den nye loven.
Åndsverk og overdragelse av rettigheter er et gjennomgående problem i vår bransje, og vi i styret mener det er viktig at våre medlemmer er så godt informert om hva som foregår i forhold til dette som mulig.
Derfor ønsker vi å invitere til medlemsmøte den 20. juni 2016 klokken 1700, på sal Kverneland på Litteraturhuset i Oslo.
Dette er viktige saker, så vi håper så mange som mulig har muligheten til å møte opp. Send påmelding til post@navio.no.

Vi satser også på en teksterpils i etterkant av møtet for sosialt samvær og debrief.
Håper å se mange av dere der!

 

Teksterprisen 2016

Teksterprisen er Norsk audiovisuell oversetterforenings (NAViOs) pris for fremragende norsk oversettelse for fjernsyn, kino, nett eller video. Prisen skal tildeles for arbeid som er gjort i løpet av det siste året, og både enkeltprogrammer, filmer og hele serier kan danne grunnlag for tildelingen. Prisen kan også gå til en audiovisuell oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende arbeid, eller en person som på andre måter har bidratt sterkt til å fremme audiovisuell oversettelse som fag.

 

Teksterprisen 2016 består av 20 000 kroner og et litografi, og den vil bli utdelt i forbindelse med feiringen av St. Hieronymus, oversetternes skytshelgen, den 29. september 2016.

Tekstebyråer, fjernsynskanaler og NAViOs medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater, men det er også mulig for andre å komme med forslag. Det er selvsagt også mulig å nominere seg selv til prisen. Retningslinjer for teksterprisen finner du her.

 

Forslag kan sendes som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets pl. 1C, 0181 Oslo (merk brevet ”Teksterprisen 2016”), eller som e-brev til teksterpris@navio.no innen den 15. juli 2016.