Hjem

Teksterprisen 2014

Teksterprisen er Norsk audiovisuell oversetterforenings (NAViOs) pris for fremragende norsk oversettelse for fjernsyn, kino, video eller nett. Prisen skal tildeles for arbeid som er gjort i løpet av det siste året, og både enkeltprogrammer, filmer og hele serier kan danne grunnlag for tildelingen. Prisen kan også gå til en audiovisuell oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende arbeid, eller en person som på andre måter har bidratt sterkt til å fremme audiovisuell oversettelse som fag.

Teksterprisen 2014 består av 20 000 kroner og et litografi, og den vil bli utdelt i forbindelse med feiringen av St. Hieronymus - oversetternes skytshelgen - den 25. september 2014.

Tekstebyråer, fjernsynskanaler og NAViOs medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater, men det er også mulig for andre å komme med forslag.  Retningslinjer for teksterprisen finner du under AViOF-midler.

Forslag kan sendes som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets pl. 1C, 0181 Oslo (merk brevet ”Teksterprisen 2014”), eller som e-post til teksterpris@navio.no  innen 1. juli 2014.

 

NAViO arrangerer fagseminar og julebord

på Hotell Bristol Kristian IVs g. 7, 29.–30. november. Program finner du her.

 

Teksterprisen 2013 går til Kato Martin Hansen

Norsk audiovisuell oversetterforenings (NAViOs) pris for fremragende teksting deles i år ut for niende gakato m hansen EDIT.jpgng.

Juryen har følgende begrunnelse for tildelingen:

Kato Martin Hansen ble årets vinner av NAViOs teksterpris. Kato er en allsidig tekster som behersker mange kildespråk: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, svensk og dansk, samt begge våre målspråk, bokmål og nynorsk. Han ble nominert for programmene «Mafiaen – en økonomisk stormakt» og «Tour de France i 100 år».
Kato er en kreativ og meget allsidig oversetter, og han har tekstet program som Skavlan, operaen Grev Ory av Rossini, franske og tyske filmer, samt populærmusikkprogrammer som Melodi Grand Prix. Han er trofast mot dialogen uten å gjøre seg til slave av den. Han meisler bort det overflødige til bare det vesentlige er igjen, fristiller seg fra kildespråket for å skape godt norsk. I tillegg ligger det solid håndverk bak Katos arbeid, slik at bilde, dialog og tekst smelter sammen til en helhet. På en elegant måte gjør han det alle tekstere streber etter: å lage en friksjonsfri seeropplevelse.
Vi gratulerer!
 

Vellykka konferanse for audiovisuelle omsetjarar

Den nordiske konferansen for audiovisuelle omsetjarar i Stockholm 13.–14. september blei på alle måtar ein stor suksess. Vi var om lag hundre deltakarar som fekk oppleve to dagar med interessante foredrag og engasjerande diskusjonar. Dei fleste deltakarane var naturleg nok tekstarar, men det kom også mange frå forskingsmiljøa i Norden og representantar for kringkastarane og tekstebyråa. Les meir og last ned presentasjonar og foredrag frå konferansen her.

Velkommen

Velkommen til NAViOs heimesider på Internett. NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, er ein fag- og interesseorganisasjon for norske tekstarar og dubbarar. Vi søkjer å fremme dei økonomiske interessene til medlemmene våre, vi tek hand om dei rettane audiovisuelle omsetjarar har som opphavspersonar til åndsverk, vi tilbyr medlemmene fagleg oppdatering og utvikling, og vi skaper sosiale møtestader for folk i bransjen, berre for å nemne dei viktigaste av arbeidsfelta våre.

På desse sidene vil du finne informasjon om NAViOs arbeid og aktivitetar for audiovisuelle omsetjarar og om tekste- og dubbebransjen. Det er dessutan lagt ut lenkjer til nyttige nettsider for alle som arbeider i denne bransjen. Etter kvart vil det også komme ein eigen modul med pålogging som er berre for NAViOs medlemmer, med blant anna medlemsregister og intern informasjon.

Eg vil rette ein stor takk til alle som har vore med på å utvikle desse sidene, spesielt Lars Dalene Kristensen, som har lagt ned mykje arbeid i dette. Vi tek gjerne imot innspel om nye tema, peikarar til aktuelle nettsider og andre forslag til forbetringar av nettsidene våre. Slike framlegg kan du sende til nettredaktør(a)navio.no.

Eg håper du vil få glede og nytte av NAViOs heimesider.


Beste helsing

Ole Jan Borgund
styreleiar, NAViO

 

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, ble stiftet 15. oktober 1997. Foreningen er yngstemann i familien "Oversetterforeninger" og ble til for å tjene oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, da først og fremst teksting. Foreningen er åpen for alle som driver med audiovisuell oversetting. Det skiller foreningen litt fra resten av familien.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet som ordinært samles én gang i &?ret i slutten av april. Dette organet velger et styre for foreningen, et styre for Audiovisuelle oversetteres fond, en stipendkomité og en valgkomité.

Foreningen drives til daglig av styrelederen, som er ansatt, og en foreningssekretær. Styrelederen og foreningssekretæren rapporterer til foreningens styre. Saker som har innvirkning på enkeltmedlemmenes daglige situasjon, behandles av Årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter og mandater til videre behandling. I visse tilfeller blir medlemmene bedt om å godkjenne eller forkaste vedtak som er truffet av Årsmøtet eller styret gjennom uravstemning.

Foreningen legger vinn på at enkeltmedlemmer skal høres. Det er derfor etablert en e-postring, NAViO-ringen, som alle medlemmer har tilgang til. Her drøftes både fagpolitiske saker og faglig stoff.

Det audiovisuelle oversettermiljøet er relativt lite i Norge. Det fører til at det også er nokså oversiktlig. Ledelsen og styret i foreningen kjenner så godt som alle utøvere personlig. Det gjør sitt til at kommunikasjonen innen miljøet er god, og at det ikke finnes store barrierer mellom de enkelte medlemmene og foreningens styrende organer.

nbsp;/p?