Hjem

Fagseminar og julebord

Lørdag 6. desember 2014

på Schafteløkken (Zahlkasserer Schafts pl. 1, Oslo)

 

Kl. 10.30               Åpning/kaffe

Kl. 11.00 – 12.00   Akuttmedisin

                            ved paramedic Erik Westnes

Kl. 12.00 – 12.30   Naprapat – øvelser

                            ved naprapat Tuva Grande

 

Kl. 12.30 – 13.30   Lunsj

 

Kl. 13.30 – 14.30   Baking

                            ved Sverre Sætre

Kl. 14.45 – 15.45   ”Sminkesex, lette sverd og T-banesmørbrød. Hjelp, vi oversetter”

                            ved Brita Møystad Engseth

 

Kl.15.45                Kort kaffepause

Kl. 16.00 – 16.45   Fagpolitisk diskusjon

 

VI TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET

 

Kl. 19.00               JULEBORD!

Her blir det middag, vin og  masse bra musikk.

 

Påmelding: Frist for påmelding er 24. november. Påmelding sendes: post@navio.no

 

VELKOMMEN!

 

Fagseminarkomiteen ved Marianne Hagen, Ragnhild Ruud, Morten Gottschalk og David Skahjem

Julebordkomiteen ved Nicolai Herzog, Guri Fodstad Kristensen, Helge Vik og Heidi Wallevik

Privatkopieringskompensasjon 2013

Staten bevilget 45,4 millioner kroner som kompensasjon for lovlig privatkopiering av audiovisuelle verk i 2013. Av dette går 1 700 885 kroner til audiovisuelle oversettere – det vil si tekstere og oversettere av dubbe- og kommentarmanus. Med lovlig privatkopiering menes privatpersoners kopiering av åndsverk til privat bruk. Åndsverket må være kjøpt eller ervervet på annet lovlig vis. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk.

Søknad sendes innen 1. november 2014.

Mer informasjon, samt skjema for innberetning av produksjon, finner du her.

 

NAViOs teksterpris 2014 går til Bjørnodd Haave

Teksterprisen ble utdelt i forbindelse med markeringen av Hieronymus-dagen, den internasjonale oversetterdagen, torsdag den 25. september kl. 19.00 i Fritt Ords lokale, Uranienborgveien 2, Oslo. Prisen består av 20 000 kroner og et litografi.

Juryen har følgende begrunnelse for tildelingen:

Bjørnodd teksterpris.jpg

NAVIOs teksterpris for 2014 går til Bjørnodd Haave for tekstingen av ”Lord Greys tale” i forbindelse med jubileumsforelesningen "1814 på 24 timer" fra Eidsvoll, som ble sendt på NRK  den 10. mai 2014. Prisvinneren viser en unik språkforståelse og formuleringsevne samt evne til å formidle kildematerialets tidskoloritt på en fremragende måte. Det at kildeprogrammet i tillegg var direktesendt og ble tekstet basert på manus, gjør den uanstrengte flyten i den ordrike og avanserte teksten desto mer imponerende. Bjørnodd Haave har lang erfaring og enestående allsidighet som tekster. Han oversetter fra spansk, engelsk, russisk, dansk og svensk og tekster til både bokmål og nynorsk.

Juryen har bestått av Marianne Hagen, Evy Hvidsten, Ellen Prytz, Morten Rølling og Helge Vik.

 

Velkommen

Velkommen til NAViOs heimesider på Internett. NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, er ein fag- og interesseorganisasjon for norske tekstarar og dubbarar. Vi søkjer å fremme dei økonomiske interessene til medlemmene våre, vi tek hand om dei rettane audiovisuelle omsetjarar har som opphavspersonar til åndsverk, vi tilbyr medlemmene fagleg oppdatering og utvikling, og vi skaper sosiale møtestader for folk i bransjen, berre for å nemne dei viktigaste av arbeidsfelta våre.

På desse sidene vil du finne informasjon om NAViOs arbeid og aktivitetar for audiovisuelle omsetjarar og om tekste- og dubbebransjen. Det er dessutan lagt ut lenkjer til nyttige nettsider for alle som arbeider i denne bransjen. Etter kvart vil det også komme ein eigen modul med pålogging som er berre for NAViOs medlemmer, med blant anna medlemsregister og intern informasjon.

Eg vil rette ein stor takk til alle som har vore med på å utvikle desse sidene, spesielt Lars Dalene Kristensen, som har lagt ned mykje arbeid i dette. Vi tek gjerne imot innspel om nye tema, peikarar til aktuelle nettsider og andre forslag til forbetringar av nettsidene våre. Slike framlegg kan du sende til nettredaktør(a)navio.no.

Eg håper du vil få glede og nytte av NAViOs heimesider.


Beste helsing

Ole Jan Borgund
styreleiar, NAViO

 

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, ble stiftet 15. oktober 1997. Foreningen er yngstemann i familien "Oversetterforeninger" og ble til for å tjene oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier, da først og fremst teksting. Foreningen er åpen for alle som driver med audiovisuell oversetting. Det skiller foreningen litt fra resten av familien.

Foreningens øverste organ er Årsmøtet som ordinært samles én gang i &?ret i slutten av april. Dette organet velger et styre for foreningen, et styre for Audiovisuelle oversetteres fond, en stipendkomité og en valgkomité.

Foreningen drives til daglig av styrelederen, som er ansatt, og en foreningssekretær. Styrelederen og foreningssekretæren rapporterer til foreningens styre. Saker som har innvirkning på enkeltmedlemmenes daglige situasjon, behandles av Årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter og mandater til videre behandling. I visse tilfeller blir medlemmene bedt om å godkjenne eller forkaste vedtak som er truffet av Årsmøtet eller styret gjennom uravstemning.

Foreningen legger vinn på at enkeltmedlemmer skal høres. Det er derfor etablert en e-postring, NAViO-ringen, som alle medlemmer har tilgang til. Her drøftes både fagpolitiske saker og faglig stoff.

Det audiovisuelle oversettermiljøet er relativt lite i Norge. Det fører til at det også er nokså oversiktlig. Ledelsen og styret i foreningen kjenner så godt som alle utøvere personlig. Det gjør sitt til at kommunikasjonen innen miljøet er god, og at det ikke finnes store barrierer mellom de enkelte medlemmene og foreningens styrende organer.

nbsp;/p?

/strongp src=

/strongpimg height=

/strongpimg height=