Norsk audiovisuell oversetterforening

Norsk audiovisuell oversetterforening er en organisasjon for oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier. Vi jobber for anerkjennelse av audiovisuelle oversettere som faggruppe, og er et faglig og sosialt samlingspunkt for yrkesgruppen.

Aktuelt

Tekstiaden 2024

Etter sommeren er det igjen klart for Tekstiaden. Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er 23.–29. august. Innenfor dette tidsrommet gis det et visst antall timer til å tekste en kort videosekvens. Deltakerne velger fritt hvilke timer de ønsker å utføre oppgaven i. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det […]

Les mer

Nyheter

PKK for 2023

Nå kan du søke om privatkopieringskompensasjon for 2023. Dersom du jobbet som audiovisuell oversetter i 2023, kan du søke om privatkopieringskompensasjon. Audiovisuelle oversettere har i år fått 711 145 kroner til fordeling. Under ligger det lenker til søknadsskjemaet, veiledningen og til noen gode tips for å forenkle søknadsprosessen. Vi ber om at alle som skal […]

Les mer

Nå kan du søke om vederlagsutbetaling for 2022

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for programmer som ble sendt første gang i 2022. Du kan søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer: Har du krav på vederlag fra Fellesavtalen (NRK-kanalene), kan du laste ned søknadsskjema og instruksjoner. Dersom du mener at du har krav på vederlag fra andre sektorer, kan du sende […]

Les mer

AVTEs arbeidslivsundersøkelse

Audiovisual Translators Europe (AVTE) har gjennomført en stor undersøkelse som arbeidsvilkårene til audiovisuelle oversettere i Europa. Du kan lese hele undersøkelsen her.

Les mer

Hva vi gjør

Støtte og midler

Gjennom Audiovisuelle oversetteres fond (AVIOF) deler vi årlig ut ulike stipender og støtteordninger til audiovisuelle oversettere, som privatkopieringskompensasjon og reisestipend.

Vis mer

Sosial utveksling

NAViO arrangerer årlig flere sosiale sammenkomster for våre medlemmer, som årsmøte og julebord, samt sommerfest og teksterpils. Vi holder også fagseminarer med ulike aktuelle temaer.

Vis mer

Anerkjennelse av teksting som yrke

Vi arbeider aktivt for å løfte teksting som yrke overfor bransjen, staten og allmennheten, og for å skape sterkere bevissthet om viktigheten av godt språk i vår tids mest utstrakte medium.

Vis mer