Norsk audiovisuell oversetterforening

Norsk audiovisuell oversetterforening er en organisasjon for oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier. Vi jobber for anerkjennelse av audiovisuelle oversettere som faggruppe, og er et faglig og sosialt samlingspunkt for yrkesgruppen.

Aktuelt

Fraråder å signere ZOO Digitals nye kontrakt

NAViO fraråder alle å skrive under på ZOO Digitals nye kontrakt. ZOO Digital har sendt ut en ny kontrakt i enkelte europeiske land. Punkt 12 i denne kontrakten sier at teksterne frasier seg retten til alle fordeler som er forhandlet fram kollektivt av en fagforening/interesseorganisasjon. Med andre ord fraskriver man seg retten til et eventuelt […]

Les mer

Nyheter

Fraråder å signere ZOO Digitals nye kontrakt

NAViO fraråder alle å skrive under på ZOO Digitals nye kontrakt. ZOO Digital har sendt ut en ny kontrakt i enkelte europeiske land. Punkt 12 i denne kontrakten sier at teksterne frasier seg retten til alle fordeler som er forhandlet fram kollektivt av en fagforening/interesseorganisasjon. Med andre ord fraskriver man seg retten til et eventuelt […]

Les mer

Tekstiaden 2024

Etter sommeren er det igjen klart for Tekstiaden. Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er 23.–29. august. Innenfor dette tidsrommet gis det seks timer til å tekste en kort videosekvens. Deltakerne velger fritt hvilke timer de ønsker å utføre oppgaven i. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det ønskede tidspunktet. […]

Les mer

PKK for 2023

Nå kan du søke om privatkopieringskompensasjon for 2023. Dersom du jobbet som audiovisuell oversetter i 2023, kan du søke om privatkopieringskompensasjon. Audiovisuelle oversettere har i år fått 711 145 kroner til fordeling. Under ligger det lenker til søknadsskjemaet, veiledningen og til noen gode tips for å forenkle søknadsprosessen. Vi ber om at alle som skal […]

Les mer

Hva vi gjør

Støtte og midler

Gjennom Audiovisuelle oversetteres fond (AVIOF) deler vi årlig ut ulike stipender og støtteordninger til audiovisuelle oversettere, som privatkopieringskompensasjon og reisestipend.

Vis mer

Sosial utveksling

NAViO arrangerer årlig flere sosiale sammenkomster for våre medlemmer, som årsmøte og julebord, samt sommerfest og teksterpils. Vi holder også fagseminarer med ulike aktuelle temaer.

Vis mer

Anerkjennelse av teksting som yrke

Vi arbeider aktivt for å løfte teksting som yrke overfor bransjen, staten og allmennheten, og for å skape sterkere bevissthet om viktigheten av godt språk i vår tids mest utstrakte medium.

Vis mer