NAViO avholder årsmøte lørdag den 27. april i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. Vi sender ut endelig innkalling med sakspapirer senest tre uker før årsmøtet. Som tidligere år kommer vi til å sende ut innkalling og sakspapirer kun som e-post, men sakspapirene vil bli delt ut til de som kommer på årsmøtet. Fristen for å melde inn saker er altså den 16. mars 2018. Bruk post@navio.no til dette.

Etter årsmøtet blir det faglige foredrag i samme lokale. Vi avslutter med middag og hyggelig samvær. Tid og sted for dette kommer vi tilbake til senere. Det er selvsagt gratis å være med på årsmøtet, men for foredragene og middagen er det en egenandel på 250 kroner.

For å få oversikt over hvor mange som kommer på årsmøtet, ber vi om at du fyller ut påmeldingsskjemaet du har fått tilsendt, og sender det tilbake innen den 12. april, og helst så raskt som mulig.

Vi håper så mange som mulig vil komme på årsmøtet og den påfølgende middagen.