Som medlem av NAViO får du nå 15 % rabatt på bruk av Fiken.

Fiken er et nettbasert regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt. Noen av deres viktigste funksjoner er:

På nettsiden vår finner du mer info om Fiken og rabattordningen: Ta en titt her.

Håper alle har hatt en flott helg og at de som deltok i Tekstiaden, koste seg!

Vil du vite mer om hvordan regnskap kan bli enklere? Fiken er et regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt for «ikke-økonomen», og som kjent får NAViO-medlemmer nå 15 % rabatt hos Fiken. Torsdag 4. februar kl. 9 holder Fiken gratiskurs spesifikt for våre medlemmer!

Webinaret er en introduksjon til Fiken og krever ingen forhåndskunnskaper om Fiken eller regnskap for øvrig. Det blir satt av god tid til spørsmål.

For å få en lenke til kurset, må du melde deg på: Det gjør du her.

Hva er Fiken?

Fiken er et nettbasert regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt og smertefritt for små bedrifter og enkeltpersonforetak.

Med Fiken får du blant annet:

Se mer info om Fiken og rabattordningen. 

I 2021 skal det deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som jobber innen audiovisuelle medier.

Hvert stipend er på kr 20 000.

Søknadsskjema og forklaring finner du her.

Søknadsfrist: 1. februar 2021

NAViO har besluttet å svarteliste Iyuno Media Group, tidligere BTI Studios. Det innebærer at vi anbefaler alle som tar oppdrag for Iyuno, å finne seg andre oppdragsgivere, og advarer sterkt andre tekstere mot å ta oppdrag fra Iyuno. Men dette følger vi Medietextarna i Sveriges svartelisting av Iyuno, og svartelistingen støttes av den europeiske paraplyorganisasjonen AVTE.

Bakgrunnen for svartelistingen er Iyunos overgang til MAS (Machine Assisted Subtitling) og den pågående honorarsenkingen. NAViO og de nordiske landene i AVTE hadde et møte med Iyuno 14. september, hvor vi snakket om situasjonen. Iyuno la frem sine planer for MAS, og det kom frem at de fortsatt vil senke honorarene for sine undertekstere, for å hente inn igjen den påståtte tidsgevinsten, som Iyuno tidligere har sagt er på 30 %. Iyuno la på møtet ikke frem bevis som underbygger den påståtte tidsgevinsten. De vil ikke forhandle med fagorganisasjonene, kun med hver enkelt tekster. Teksterne vil ikke bli tilbudt honorar basert på hver enkelts effektivitet, men en kollektiv honorarsenking for hvert språk. Oversetterne får heller ingen kompensasjon for at de lærer opp og forbedrer maskinoversettelsesalgoritmen.

NAViO mener at maskinoversettelse og oversettelsesverktøy skal brukes slik at det bedrer kvaliteten på oversettelsen, gagner oversetteren, og forbedrer oversetterens arbeidsvilkår. Maskinoversettelse kan ikke brukes som grunnlag for å senke honorarer, når det er uenighet mellom tekster og byrå om det faktisk gir en tidsgevinst. I tillegg er de fleste tekstere negative til post-editing, da det forringer kvaliteten på undertekstene. Ved å velge individuelle samtaler med hver enkelt tekster, utnytter Iyuno teksternes svake posisjon for å tvinge gjennom en uberettiget honorarsenking, kun til gagn for selskapet selv og for kundens jakt på lavest mulig pris.

Finn alternative oppdragsgivere her.

Vi gratulerer Ellen Prytz som vinner av Tekstiaden 2020!

Delt andreplass gikk til Oda Myran Winsnes og Ina Bakke Kickstat. Gratulerer!

Årets tekstiade bestod i å tekste ca. tolv minutter med utdrag fra den britiske dokumentarserien «Planet Oil».

Om verden var normal, ville utdelingen skjedd på sedvanlig vis i forbindelse med Hieronymus-feiringen 1. oktober. Men på grunn av korona fant den sted på et lukket arrangement torsdag 1. oktober i Norsk oversetterforenings lokaler:

I tillegg vil NAViO gjerne få gratulere Gøril Eldøen med BastianprisenKari Bolstad med Bastianprisen for  barne- og ungdomslitteratur, og Birgit Owe Svihus med Rosettaprisen! Og takk til Norsk oversetterforening for lån av lokaler.

I dag kl. 18–22 går Tekstiaden 2020 av stabelen.

Konkurransen er åpen for alle tekstarar, også for folk som ikkje er medlem av NAViO.

Lenke til nedlastingsside blir lagt ut her klokka 1800, og blir i tillegg sendt til NAViO-medlemmer pr e-post.

Om Konkurransen:

 Premiering:

 Premieutdeling: