NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO.

Det skal i 2022 deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.

Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.

Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

(Grunnbeløp 2021: kr. 106 399, 2020: kr. 101 351, 2019: kr. 99 858.)

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter

2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene

3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.

Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2022.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2022.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle medier.

For 2019 og 2020 kan volumet dokumenteres med en av følgende:

For 2021 kan volumet dokumenteres med:

Bare opn-teksting skal regnes med, ikke teksting der kildespråket er det samme som målspråket. Dersom søkeren har hatt andre oppdrag enn teksting (f.eks. korrekturlesing) for et tekstebyrå skal heller ikke denne delen regnes med.

Last ned søknadsskjema.

Vi gratulerer Dario Kverme Birhane som vinner av Tekstiaden 2021!

2.-plass gikk til Nicolai Herzog og 3.-plass til Fredrik Island Gustavsen. Gratulerer!

Fra venstre: Fredrik Island Gustavsen, stand-in for gullvinner Dario Kverme Birhane, Nicolai Herzog.
Foto: Ilja C. Hendel

Årets Tekstiade besto i å tekste klipp fra ulike talk shows og stand-up, til sammen ca. 10 minutter. Det gikk i alt fra Richard Burton i samtale med Michael Parkinson til stand-up med Trevor Noah som harselerer med hvite menneskers trang til å oppsøke fare på ferie.

Prisutdelingen og feiringen skjedde på Hieronymus-dagen, i år ved Ingeniørenes Hus i Oslo. Det var stas å se så mange oversettere samlet på ett sted igjen!

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Tove Bakke med Rosettaprisen, Vibeke Saugestad med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur og Geir Pollen med Bastianprisen.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 35 387 404 som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk i 2020 til fordeling blant individuelle opphavsmenn. Av den totale potten går kr 602 541 til audiovisuelle oversettere, og midlene er nå klare til fordeling. Dette er en nedgang fra 2019 på kr 159 396.

Norwaco sørger for fordelingen av midlene gjennom privatkopieringssektoren. NAViO representerer audiovisuelle over­settere (tekstere og dubbemanusoversettere) i fordelingen. Siden midlene skal fordeles individuelt, må NAViO skaffe et grunnlag for fordelingen. Å finne fram til hvilke tekstede verk som er lovlig kopiert og identifisere oversetteren, vil være så omfattende og kostnads­krevende at store deler av kompensasjonen ville forsvinne i administrasjon. Den beste løsningen blir dermed å fordele midlene etter den enkelte oversetterens produserte volum i 2020.

Merk at det kun er oversettelse (til norsk eller samisk) som kompenseres, ikke teksting for hørselshemmede. Dersom du skal komme i betraktning ved fordelingen, må du sende inn dette skjemaet og personvernerklæringen. Les rettledningen for utfylling av skjemaet nøye. Husk å levere oversiktlig dokumentasjon og å summere programminutter. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Fordelingen skjer på følgende måte:

Vi skiller mellom fem typer verk (vekting i prosent):

* dubbemanusoversettelse (150 %)

* fulltekstet (100 %)

* andreoversettelse og oversettelse uten tidskoding (68 %)

* maskinassistert oversettelse (35 %)

* nyhetsvakt (3 normalminutter per påbegynt vakttime)

Vær klar over at dette er midler som bare utbetales til dem som produserte tekster i 2020.

Veiledning ligger sammen med skjemaet, og det oppgis også hva som skal sendes med av dokumentasjon. Medlemmer av NAViO og ikke-medlemmer blir likebehandlet.  Vi gjør oppmerksom på at det utbetalte beløpet regnes som skattbar inntekt. NAViO sender inn en samleoversikt. Så må du selv sørge for å ta det med overfor skattemyndighetene.

Skjemaet og dokumentasjon kan enten sendes elektronisk til pkk@navio.no eller som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1 C, 0181 OSLO. Frist for innsending er 1. november 2021. Vi utbetaler tildelte midler umiddelbart etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Utbetalingen skjer fra midten av november. Pengene skal være på konto i løpet av en ukes tid.

Det er mange utbetalinger og vi utbetaler i rekkefølge etter når vi mottok søknaden. De som leverer først, får først betalt.

Den statlige kompensasjonen er årlig. Det er derfor viktig at du også for 2021 og framtidige år fortløpende fører oversikt over produsert volum og tar vare på dokumentasjon.

HUSK SØKNADSFRISTEN: 1. NOVEMBER!

Husk å fylle ut både PKK-skjemaet og personvernerklæringen.

30. september 2021

17:30

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo

Årets feiring av oversetternes skytshelgen, Hieronymus, finner sted 30. september klokken 17.30 på Ingeniørenes Hus Møtesenter i Oslo. Her vil det bli Ord for dagen, noe sosialt samvær og utdeling av priser. Se fullt program under.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen onsdag 22. september klokken 12.

Meld deg på her! Lenke: https://www.deltager.no/event/velkommen_til_hieronymus-dagen

Program

17.30: Aperitiff ved bordene.

18.00: Aage Borchgrevink, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, ønsker velkommen

Ord for dagen ved Kristin Fridtun

ca. 18.30: Prisutdelinger:

NAViOs Tekstiade

NFFOs Rosettapris

NOs Bastianpriser

ca. 19.45: Fingermat og sosialt samvær

Prisutdelingene etterfølges av selskapelig samvær med lettere servering ved bordene. Arrangementet avsluttes klokken 21.30. Dørene stenges kl. 22.

VELKOMMEN!

Det er ingen egenandel for deltagelsen, men NAViO kan dessverre ikke dekke reiseutgifter.

Husk at du må holde avstand til de rundt deg, sprite hendene og holde deg hjemme hvis du er syk.