Nå kan du søke om privatkopieringskompensasjon for 2023. Dersom du jobbet som audiovisuell oversetter i 2023, kan du søke om privatkopieringskompensasjon. Audiovisuelle oversettere har i år fått 711 145 kroner til fordeling.

Under ligger det lenker til søknadsskjemaet, veiledningen og til noen gode tips for å forenkle søknadsprosessen. Vi ber om at alle som skal søke om PKK leser veiledningen før de fyller ut skjemaet. Søknadsfristen er mandag 3. juni kl. 12.00.

Veiledning

Søknadsskjema

Tips til en enklere søknadsprosess

 
NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2024 deles ut 20 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medier. Hvert stipend er på kr. 20 000.
 
Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.
 
Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

Om søkeren er aktiv som audiovisuell oversetter med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk det året han eller hun søker stipend, og har vært det i minst tre år.

For å få tildelt stipend må søkeren årlig de siste tre årene ha tekstet minst 1000 minutter og/eller hatt en inntekt på minst 1 G av AV-oversettelser med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk. (Grunnbeløp 2023: kr. 118 620, 2022: kr. 111 477, 2021: kr. 106 399.)

Søkere som har fått stipend i løpet av de siste fem årene, skal ikke tildeles nytt stipend på bekostning av AV-oversettere som oppfyller kriteriene, og som ikke har fått stipend de siste fem årene.

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

Søknadsskjemaet finner du her.

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for programmer som ble sendt første gang i 2022.

Du kan søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer:

Har du krav på vederlag fra Fellesavtalen (NRK-kanalene), kan du laste ned søknadsskjema og instruksjoner.

Dersom du mener at du har krav på vederlag fra andre sektorer, kan du sende en e-post til vederlag@navio.no.

Søknadsfristen er 15. januar. Utbetaling skjer i slutten av februar.

Det er likevel mulig å sende inn søknad om vederlagsutbetaling etter fristen, helt til kravet blir foreldet 31.12.2026. Krav som sendes inn etter 15. januar, vil bli behandlet på halvårlig basis.

Vederlag som det ikke er gjort krav på, vil bli stående inntil det kommer inn krav eller til foreldelsesfristen har gått ut. Årsmøtet har vedtatt at midlene deretter kan disponeres fritt av NAViO.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Plint har varslet at de setter ned honorarene for noen av kanalene sine. Både EMT-jobber og maskinoversettelser rammes av honorarreduksjonen, som kommer i et år som er preget av høy prisvekst.

Marita Langelo har vunnet Tekstiaden 2023. Gratulerer så mye!

Andreplassen gikk til Vegard Bakke Bjerkevik, og tredjeplassen gikk til Liv Kari Waage. Gratulerer!

Om Marita Langelo vil juryen si følgende:

Årets vinnerbidrag er på nynorsk, og vinneren er flink til å ligge tett på kildespråket med ordvalg og setningsoppbygging uten at dette bikker over i sveismer. Lesehastigheten ligger noe høyere enn hos de andre på pallen, men vi henger bra med likevel, dels på grunn av nevnte nærhet til kildespråket.
Det er flere smarte løsninger, og svensk slang finner en tilforlatelig form på norsk. Vinneren safer litt i enkelte vriene partier, men går dermed også klar av noen feilskjær. Det beste bidraget i årets Tekstiade var det Marita Langelo som sto for. Gratulerer så mye!

Årets konkurranse besto i å tekste klipp fra den svenske komedien «Tapere i Tallinn».

Prisutdelingen og feiringen skjedde under Hieronymus-dagen på Røde kors i Oslo, der NFFO var hovedarrangør i år.

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Christian Rugstad med Rosettaprisen, oversetter og kinotekster Magne Tørring med Bastianprisen for voksenlitteratur og Sverre Knudsen med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur.

I august er det igjen klart for tekstekonkurransen Tekstiaden, som arrangeres av NAViO. Tevlingen går ut på å lage norske undertekster til et kort utdrag av et fremmedspråklig program. I år er originalspråket svensk.

Konkurransen er åpen for alle, også dem som ikke jobber med teksting til daglig.

Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er mandag 21. august kl. 8:00 til søndag 27. august kl. 23:59. Innenfor dette tidsrommet gis det seks timer til å fullføre. Deltakerne velger fritt hvilke seks timer de ønsker å utføre oppgaven i. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det ønskede tidspunktet. En jury gjennomgår så de anonymiserte bidragene og kårer topp tre. Påmeldte vil få nærmere informasjon om kvalitetskriteriene som juryen baserer sin vurdering på. Språkrådets retningslinjer for god teksting finner dere her.

Premiene er 20 000 kr for gull, 12 000 kr for sølv og 8000 kr for bronse. Det blir premieutdeling på Hieronymusfeiringen 28. september, så hold av datoen!

Dersom du ønsker å delta, sender du en e-post med navn og ønsket tidspunkt til tekstiaden@navio.no. Påmeldingsfrist er tirsdag 15. august kl. 17:00.

Ønsker du å delta, men mangler tilgang til eget teksteprogram? Det finnes gratisprogrammer, og det er mulig å prøve EZTitles gratis i 30 dager. Kontakt tekstiaden@navio.no for nærmere informasjon.

Audiovisual Translators Europe (AVTE) har gjennomført en stor undersøkelse som arbeidsvilkårene til audiovisuelle oversettere i Europa. Du kan lese hele undersøkelsen her.

Individuell fordeling av vederlag

Som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett skal NAViO nå gå over til en individuell fordeling av vederlagene som Norwaco krever inn på vegne av oss. Det betyr at alle rettighetshavere kan søke om å få utbetalt vederlagene de selv har generert. NAViO-medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles.

NAViOs årsmøte har vedtatt at inntil 25 % av vederlagsmidlene kan brukes kollektivt på sosiale, kulturelle og utdanningsmessige formål (SKU-midler), og det vil bli gjort fradrag for administrasjon.

Rettighetshavere kun kan få utbetalt vederlag én gang per program. Det vil si at du kan kun søke om vederlag for et program første gang det sendes. Dersom et program du har tekstet går i reprise, vil du ikke kunne søke om vederlag for det.  

Midlene som skal fordeles i denne runden, er krevd inn i 2022, men er vederlag for programmer som er brukt i 2021. 

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer:

Fellesavtalen: Gjelder programmer sendt på NRK i 2021

K-avtalen: Gjelder programmer sendt på de kommersielle TV-kanalene i 2021

Undervisning: Gjelder programmer brukt i undervisning i 2021

Arkivmateriale: Gjelder bruk av TV-selskapenes arkivmateriale i 2021

Vederlagene som er betalt inn fra Norwaco i 2022 (unntatt PKK), fordeler seg slik:

SektorBeløpStatus
K-avtalen tillegg150 580Ufordelt
TV-selskapers arkivmat.34 043Ufordelt
K-avtalen (TV-distr.)136 554Ufordelt
Undervisning125 202Ufordelt
Fellesavtalen (TV-distr.)2 052 950Ufordelt


Hvem kan søke?

Alle som ikke har overdratt alle rettigheter til oppdragsgiveren sin, kan ha rett på vederlag for audiovisuelle oversettelser brukt i en av ovennevnte sektorene i 2021.

Hvordan søker jeg?

NAViO har ulik dokumentasjon for de ulike sektorene. Dessuten har de fleste som tekster for de kommersielle TV-kanalene (K-avtalen), overdratt alle rettigheter til byråene. De har derfor ikke krav på vederlag fra Norwaco. Søknadsprosessen foregår på følgende måte:

Dersom du mener at du har krav på vederlag, sender du en e-post til vederlag@navio.no. Skriv navnet på den eller de sektorene du mener at du har krav på vederlag for i emnefeltet. Du kan bli bedt om å dokumentere eller sannsynliggjøre at du ikke har overdratt alle rettigheter til oppdragsgiveren.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. august.

Det er likevel mulig å sende inn søknad om vederlagsutbetaling helt til kravet blir foreldet. Foreldelsesfristen er tre år. Krav som sendes inn etter 15. august, vil bli behandlet på halvårlig basis.

Vederlag som det ikke er gjort krav på, vil bli stående inntil det kommer inn krav eller til foreldelsesfristen har gått ut. Årsmøtet har vedtatt at midlene deretter kan disponeres fritt av NAViO.

Du kan laste ned et eksempel på et ferdig utfylt søknadsskjema her.

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening – er en interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innenfor audiovisuelle medier, hovedsakelig film og fjernsyn. NAViOs oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og fagpolitiske interesser og å synliggjøre den kulturelle, opplæringsmessige og samfunnsmessige betydning av de audiovisuelle oversetternes arbeid. Foreningen ble stiftet i 1997 og har per i dag litt over 150 medlemmer av totalt litt over 200 aktive tekstere i markedet.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilger hvert år kompensjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk til fordeling blant individuelle opphavsmenn. For 2022 går kr 775 303 av den totale potten til audiovisuelle oversettere, en nedgang fra 2021 på 81 085 kroner. Midlene er nå klare til fordeling.

På grunn av endringer som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett skal privatkopieringskompensasjonen nå fordeles tidligere på året. Ny søknadsfrist for PKK er 15. mai.

Du kan laste ned PKK-skjemaet her.