Gode nyheter for mange av NAViOs medlemmer! Konkurransetilsynet har gjort det klart at selvstendig næringsdrivende nå kan forhandle kollektivt med sine oppdragsgivere. Det innebærer en betydelig utjevning av det skjeve styrkeforholdet mellom store byråer og den enkelte tekster og dubbemanusoversetter. NAViO er glade for at selvstendig næringsdrivende nå anerkjennes mer på linje med lønnsmottagere, og har forhåpninger til at dette vil føre til mer rettferdige arbeidsvilkår.

Du kan lese Konkurransetilsynets uttalelse her.

Vi gratulerer Ina Bakke Kickstat som vinner av Tekstiaden 2022!

Andreplassen gikk til Olav Aasmundtveit, og tredjeplassen gikk til Tore Fossheim. Gratulerer!

Om Ina vil juryen si følgende: Årets vinner evner å identifisere det vesentlige. Hun fanger essensen, komprimerer fornuftig og legger seg på en linje der hun sjelden skeier ut i et forsøk på å fange alle nyanser i originalen. Språkføringen er sikker, og hennes kreative løsninger er ikke så kreative at de fjerner seg for mye fra originalen.

Årets konkurranse besto i å tekste klipp fra filmklassikeren «Touch of Evil».

Prisutdelingen og feiringen skjedde under Hieronymus-dagen på Røde kors i Oslo, der oversettere fra mange bransjer var samlet.

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Hege Mehren med Rosettaprisen, Kirsti Vogt med Bastianprisen for voksenlitteratur og Hilde Stubhaug med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 35 597 269 som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk i 2021 til fordeling blant individuelle opphavsmenn. Av den totale potten går kr 775 303  til audiovisuelle oversettere, og midlene er nå klare til fordeling. Dette er en økning fra 2020 på 172 762 kroner.

Norwaco sørger for fordelingen av midlene gjennom privatkopieringssektoren. NAViO representerer audiovisuelle over­settere (tekstere og dubbemanusoversettere) i fordelingen. Siden midlene skal fordeles individuelt, må NAViO skaffe et grunnlag for fordelingen. Å finne fram til hvilke tekstede verk som er lovlig kopiert og identifisere oversetteren, vil være så omfattende og kostnads­krevende at store deler av kompensasjonen ville forsvinne i administrasjon. Den beste løsningen blir dermed å fordele midlene etter den enkelte oversetterens produserte volum i 2021.

Merk at det kun er oversettelse (til norsk eller samisk) som kompenseres, ikke teksting for hørselshemmede. Dersom du skal komme i betraktning ved fordelingen, må du sende inn det vedlagte skjemaet og personvernerklæringen. Les rettledningen for utfylling av skjemaet nøye. Husk å levere oversiktlig dokumentasjon og å summere programminutter. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Du må også sende inn personvernerklæring, lenke kommer i en ny e-post.

Fordelingen skjer på følgende måte:

Vi skiller mellom fem typer verk (vekting i prosent):

* dubbemanusoversettelse (150 %)

* fulltekstet (100 %)

* andreoversettelse og oversettelse uten tidskoding (68 %)

* maskinassistert oversettelse (35 %)

* nyhetsvakt (3 normalminutter per påbegynt vakttime)

Vær klar over at dette er midler som bare utbetales til dem som produserte tekster i 2021.

Veiledning ligger sammen med skjemaet, og det oppgis også hva som skal sendes med av dokumentasjon. Medlemmer av NAViO og ikke-medlemmer blir likebehandlet.  Vi gjør oppmerksom på at det utbetalte beløpet regnes som skattbar inntekt. NAViO sender inn en samleoversikt. Så må du selv sørge for å ta det med overfor skattemyndighetene.

Skjemaet og dokumentasjon kan enten sendes elektronisk til pkk@navio.no eller som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1 C, 0181 OSLO. Frist for innsending er 1. november 2022. Vi utbetaler tildelte midler umiddelbart etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Utbetalingen skjer fra midten av november. Pengene skal være på konto i løpet av en ukes tid.

Det er mange utbetalinger og vi utbetaler i rekkefølge etter når vi mottok søknaden. De som leverer først, får først betalt.

Den statlige kompensasjonen er årlig. Det er derfor viktig at du også for 2022 og framtidige år fortløpende fører oversikt over produsert volum og tar vare på dokumentasjon.

HUSK SØKNADSFRISTEN: 1. NOVEMBER!

Søknadskjemaet finner du her.

Husk at du må fylle ut personvernerklæringen.

Trenger du noen tips for å forenkle søknadsarbeidet, trykker du her.

Igjen er det duket for tevling mellom tekstekolleger, den femte Tekstiaden i rekken. Tevlingen handler om å tekste en liten billedsekvens med lyd, et utdrag av et program der det finnes ulike utfordringer.

En jury bestående dels av tidligere Tekstiade-vinnere, dels av et par veteraner, gjennomgår besvarelsene og finner fram til gull, sølv og bronseplassering. Samlet prisbeløp er 40 000 kroner, og vanligvis betyr det 20 000 til gull, 12 000 til sølv og 8000 til bronse. Hvis noen kommer likt, justerer vi beløpene. De tre vinnerne får også et innrammet originaldiplom tegnet av Waldemar Hepstein.

Årets jury består av Marianne Hagen, Dario Kverme, Ellen Prytz og Jon Rognlien. Sekretær for juryen er Finn Røsland. Premiene blir delt ut under Hieronymusfeiringen i Oslo 29. september.

Tidligere år har vi konkurrert om teksting av sekvenser fra en fersk spillefilm (The Square), en sitcom (Modern Family), en NRK-dokumentar om oljebransjen (Oljens makt) og noen talkshow-utdrag. Vinnerne hittil:
• 2021: Dario Kverme
• 2020: Ellen Prytz
• 2019: Eiliv Fossbakken
• 2018: Vegard Bakke Bjerkevik


Årets materiale er to utdrag fra en filmklassiker – vi røper ikke her mer enn at den er i svart-hvitt, har en rekke toppskuespillere fra Hollywood på plakaten, med en stjerneregissør bak spakene.

Deltakerne vil få et handlingsresymé samt en uoffisiell dialogliste vedlagt når filmbiten lastes ned. Det blir nok en god del komprimering, og vi minner om retningslinjene juryen har med seg:
1) Kreativitet i løsningene – oppfinnsomhet og variasjon
2) Troskap til originalen – både til innhold og stilistisk nivå
3) Språkbeherskelse – flyt, syntaks og konsekvens i grammatikken
4) Tekstrytme – tidskoding, blokkdeling og komprimering

Tekstiaden 2022 foregår mellom torsdag 25. august kl. 8.00 og onsdag 31. august kl. 23.59. Oppgaven skal løses i løpet av seks timer. Deltakerne velger fritt hvilke seks timer de ønsker å utføre oppgaven i, innenfor de oppgitte datoene.

Du må melde deg på i forkant, og i påmeldingen skriver du når du ønsker å sette i gang med arbeidet. Du vil da få tilsendt en nedlastingslenke på det valgte starttidspunktet. Du laster ned filen til teksteprogrammet ditt, sammen med dialoglisten, og produserer et tekstdokument som sendes inn i rtf-format. Hvis systemet ditt ikke tillater eksport i rtf, tar du kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Dersom du ikke har eget teksteprogram fordi du bare jobber online, eller fordi du ikke jobber i bransjen, kan du skaffe deg et gratis teksteprogram fra nettet. Det finnes mange slike. Det går også an å laste ned det som er mange profesjonelle teksteres favoritt, EZ-titles, som tilbyr gratis prøveversjon i én måned.

Send en e-post med ønsket tidspunkt og navn til tekstiaden@navio.no innen fredag 19. august kl. 12 for å melde deg på.
Det har vært framsatt forslag om at konkurransebidragene i etterkant kan benyttes i et Tekstiade-verksted der «vi leser hverandre» etter modell fra kvalifiseringskurs i andre oversetterforeninger. Det betyr at deltakerne får møte 4-5 andre deltakere til diskusjon om egne og andres valg, gjerne tilknyttet foredrag og sosialt samvær. På den måten får vi brynet våre kunnskaper og ser hvordan andre har tenkt seg fram til andre løsninger enn vi selv har valgt.

Hvis det er interesse for et slikt tiltak, vil verkstedet muligens bli arrangert i forkant av Navios juletreff. Eller på et annet egnet tidspunkt.

Bli med!
Hilsen Tekstiade-juryen