På disse sidene finner du en oversikt over aktørene innen teksting og annnen AV-oversettelse. AV-oversetterbransjen er stadig i utvikling, og det finnes etter hvert mange ulike aktører.

Oppdragsgivere

Vi har laget en liste over de mest kjente oppdragsgiverne. Hver av disse har fått sin egen side, der vi kommer til å dele informasjon, ros og ris med utgangspunkt i erfaringene til medlemmene våre.

AV-oversetterne, og spesielt de som oversetter og tekster programinnhold for de store kommersielle TV-kanalene, må jobbe stadig raskere for å oppnå en anstendig lønn for arbeidet. Det sier seg selv at dette ikke ideelt om målet er godt språk og en best mulig oversetterjobb.

Flere av byråene som kjøper tekstetjenester fra våre medlemmer ser ut til kun å være opptatt av å maksimere profitt, og bryr seg lite om effektiviseringstiltakene går ut over kvaliteten på sluttproduktet.

Det finnes altså både seriøse og mindre seriøse oppdragsgivere i bransjen, og i den andre enden av skalaen finnes det aktører som både betaler anstendig lønn og er opptatt av godt språk og gode oversettelser.

Samarbeidspartnere

NAViO har et godt og konstruktivt samarbeid med de andre oversetterforeningene i Norge. Vi er også aktive medlemmer i internasjonale oversetterorganisasjoner som AVTE, den europeiske AV-oversetterorganisasjonen, og FIT, den internasjonale oversetterorganisasjonen.