NAViO har samarbeidspartnere i både inn- og utland. Her er en oversikt over de mest aktuelle:

Andre norske oversetterforeninger:

Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFFO)

Norsk Oversetterforening (NO) – foreningen for skjønnlitterære oversettere i Norge

Norsk tolkeforening

Statsautoriserte Translatørers Forening (STF)

Internasjonale organisasjoner som NAViO er medlem av:

Audiovisual Translators Europe (AVTE) – den europeiske AV-oversetterorganisasjonen

Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) – den internasjonale oversetterorganisasjonen

Søsterorganisasjoner:

Forum for billedmedieoversættere, Dansk Journalistforbund – danske av-oversetters organisasjon.

Teaterförbundet – svenske av-oversetteres organisasjon.

Finlands översättar- og tolkforbund (SKTL) – finske AV-oversetteres organisasjon.

Association des Traducteurs et Adaptateurs de l’Audiovisuel (ATAA) – franske AV-oversetteres organisasjon.

Andre relevante lenker:

Norwaco – organisasjonen for rettighetshavere til audiovisuelle verk

European Association for Studies in Screen Translation (ESIST) – europeisk organisasjon for studier av AV-oversettere

Media for All – samleside for den internasjonale mediekonferansen