En audiovisuell oversetter har sitt virke innen såkalte audiovisuelle medier (lyd og bilde) og driver hovedsakelig med film- og fjernsynsteksting. Det er i dag ingen formelle krav eller autorisasjonsordning knyttet til utøvelse av yrket som audiovisuell oversetter. Den som vil arbeide innenfor faget må derfor kunne dokumentere sine kvalifikasjoner gjennom relevant utdanning og generell erfaring fra arbeid med fremmedspråk og oversettelse. Utøverne har riktignok noe varierende utdanning og yrkeserfaring, men mange er naturlig nok språkutdannet. Nedenfor vil vi gi en oversikt over utdanningsmuligheter og aktuelle oppdragsgivere på det norske markedet.

Dubbing

Det er ingen formelle krav for å bli dubber, men det kan være en fordel å ha evne til å tilnærme seg språket på en musikalsk måte (rytme, tonefall osv.). En korrekt oversettelse av hvert ord og uttrykk er umulig da synkronisering av dialogen er vesentlig, og man må vise kreativitet for å finne gode løsninger. Språket må være muntlig og ta utgangspunkt i originalen for deretter å tilpasses målgruppen – som vanligvis er barn og ungdom.

Utdanning

Følgende læresteder i Norge har et utdanningstilbud for deg som ønsker å arbeide som audiovisuell oversetter:

 • Universitetet i Agder, Kristiansand:
  Treårig studium i språk og interkulturell kommunikasjon. Gir basiskunnskaper i oversettelse og språkvitenskap. Du får også innføring i økonomi og relevant informasjonsteknologi, herunder oversettings-, presentasjons- og kommunikasjonsverktøy. Du kan velge mellom engelsk, fransk og tysk (NB: Fransk og tysk har ikke oppstart i 2008). For å sikre best mulig språk- og kulturkompetanse tilbringer du ditt andre studieår i utlandet ved en av universitetets partnerinstitusjoner.  Fullført studium gir graden bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon.
  For nærmere opplysninger, se: www.uia.no
 • Universitetet i Bergen, Bergen:
  Treårig program i språk og interkulturell kommunikasjon. Fører frem til graden bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap. Studiet er lagt opp i et samarbeid mellom UiB og Norges Handelshøyskole. Gir grunnleggende ferdigheter i oversettelse og tolking innen økonomi, helse, offentlig forvaltning og jus. Du kan velge mellom engelsk, fransk, italiensk og tysk. Det er lagt opp til et utenlandsopphold som en del av studiet. Oppnådd bachelorgrad gir grunnlag for opptak til masterstudium i språk og interkulturell kommunikasjon.
  For nærmere opplysninger, se: www.uib.no
 • Universitetet i Oslo har en studieretning i oversettelse fra engelsk til norsk. Det er ikke tatt opp elever siden 2006 da studiet er under omlegging.Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om denne studieretningen så snart det foreligger et nytt tilbud fra universitetet.

Ellers kan vi opplyse at universitetene har forskjellige tilbud innenfor lingvistikk og ulike språkfag, så som nordisk, engelsk og andre språk som også kan egne seg for personer som er interessert i å utdanne seg som oversetter.

Postgraduate diploma/ Mastergrad i audiovisuell oversettelse ved University of Surrey (Storbritannia)

Ni måneders fulltidsstudie for diploma, et års fulltidsstudie for mastergrad. Hovedfagsoppgaven påbegynnes mot slutten av vårsemesteret og gjøres ferdig i løpet av sommeren.

PG Diploma: 10-12 undervisningstimer per uke.  28-30 timer selvstendig studie avhengig av fagkombinasjonen man velger, man må også regne med å bruke en del tid i ferier.

Mastergrad hovedfagsoppgave: Privat veiledning. Totalt 600 timer over ca tre måneder.

Studiet gir en bred introduksjon til audiovisuell oversettelse med vekt på oversettelsesteksting, teksting for hørselshemmede, dubbing og voice-over. En stor del av undervisningen er på engelsk, også teksting for hørselshemmede, oversettelsesteksting til norsk.

Mer informasjon: University of Surrey

Som frilanser og selvstendig næringsdrivende vil du normalt kunne drive teksting fra eget hjemmekontor (med eget eller leiet utstyr). De store, private tekstebyråene tilbyr opplæring i innledningsfasen. For informasjon om byråene, se «oppdragsgivere» på våre nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at du som frilanser ikke behøver å registrere deg i Brønnøysund da oppdragsgiver trekker skatt og betaler arbeidsgiveravgift.  Tjenester i forbindelse med teksting er ikke belagt med merverdiavgift slik at du som selvstendig næringsdrivende ikke behøver å registrere deg i avgiftsmanntallet. Merk deg at du som frilanser ikke har rett til feriepenger og at du først har krav på sykepenger etter 16 dager. Vi anbefaler at du i første omgang sender en jobbsøknad til det aktuelle firmaet og venter med å registrere deg i Brønnøysund til du har fått tilbud om jobb og opplæring.

Vi viser for øvrig til en egen lenke på våre hjemmesider om forskjellige selskapsformer som kan være av interesse for deg som av-oversetter.