Reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med
teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er
stiftet av NAViO.

Det ble i 2019 delt ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som
virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.

Søknadsfrist for neste års reisestipend er 1. februar 2020.

Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan
søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise
for å heve den faglige kompetansen.

Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

 • Om søkeren er aktiv som audiovisuell oversetter med norsk eller samisk som kilde- eller
  målspråk det året han eller hun søker stipend, og har vært det i minst tre år.
 • Har tekstet minst 1000 minutter og/eller hatt en inntekt på minst 1 G av AV-oversettelser
  med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk de siste tre årene.
 • Søkere som har fått stipend i løpet av de siste fem årene, skal ikke tildeles nytt stipend på
  bekostning av AV-oversettere som oppfyller kriteriene, og som ikke har fått stipend de siste fem årene.

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

 1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter
 2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene
 3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller
sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.

Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2020.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO,
Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2020.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle
medier med skattemelding/skatteoppgjør/A-melding eller lønnsslipper fra de tre siste årene
(2017-2019).

Dersom søkeren har inntekt fra både teksting for hørselshemmede og oversetting, skal inntekten for teksting for hørselshemmede trekkes fra dersom dette ikke dreier seg om oversettelse.

Legg merke til at minutter og inntekt summeres automatisk i skjemaet.

Last ned søknadsskjema