– arbeider for bedre honorar- og arbeidsvilkår
– forvalter kollektive rettighetsområder og vederlagsmidler
– påvirker AV-oversetternes anseelse overfor myndigheter og allmennhet
samarbeider med språkmyndigheter og utdanningsinstitusjoner
– arrangerer sosiale og faglige arrangementer

AV-oversetternes oppdragsgivere kan være multinasjonale konsern. Den enkelte oversetteren blir liten og nærmest usynlig i denne sammenhengen. Derfor samarbeider vi med våre søsterorganisasjoner i utlandet, særlig gjennom foreningene AVTE, den europeiske AV-oversetterorganisasjonen og FIT, den internasjonale oversetterorganisasjonen, om å skape økt anerkjennelse av AV-oversetterens rolle.

Vi har et nært forhold til av-oversetteres organisasjoner i Finland, Sverige, Danmark, Polen, Bulgaria, Nederland og Frankrike, og framstår mer og mer som en likeverdig part overfor oppdragsgivere. Vi deltar i ulike fora i Norge, i Europa og ellers i verden for å tale AV-oversetternes sak.

I Norge har vi et nært og godt samarbeid med de andre norske oversetterorganisasjonene (fag- og skjønnlitterære oversettere, translatører og tolker).

Vi har god oversikt over bransjen og markedet, og representerer ca. 85 % av alle AV-oversettere i Norge. Det gjør oss sterke.