Alle som har sitt virke som oversettere innen audiovisuelle medier, kan bli medlemmer av NAViO.

NAViO arbeider for å bedre vilkårene for av-oversettere i Norge.

NAViO

  • arbeider for bedre honorar- og arbeidsvilkår
  • forvalter kollektive rettighetsområder og vederlagsmidler
  • påvirker AV-oversetternes anseelse overfor myndigheter og allmennhet
  • samarbeider med språkmyndigheter og utdanningsinstitusjoner
  • arrangerer sosiale og faglige arrangementer

AV-oversetternes oppdragsgivere er ofte multinasjonale konsern. Den enkelte oversetteren blir liten og nærmest usynlig i denne sammenhengen. Derfor samarbeider vi med våre søsterorganisasjoner i utlandet, særlig gjennom foreningene AVTE, den europeiske AV-oversetterorganisasjonen og FIT, den internasjonale oversetterorganisasjonen.

Vi har et nært forhold til av-oversetteres organisasjoner i Finland, Sverige, Danmark, Polen, Bulgaria, Nederland og Frankrike og framstår som en mer likeverdig part overfor oppdragsgivere. Vi deltar i ulike fora både i Norge og i Europa for å tale av-oversetternes sak.

I Norge har vi et nært og godt samarbeid med de andre norske oversetterorganisasjonene (fag- og skjønnlitterære oversettere, translatører og tolker).

Vi har god oversikt over bransjen og markedet, og representerer ca. 85 % av alle AV-oversettere i Norge. Det gjør oss sterke.