Alle som har sitt virke som oversettere innen audiovisuelle medier, kan bli medlemmer av NAViO.

NAViO arbeider for å bedre vilkårene for av-oversettere i Norge. Det gjør vi på mange områder, bl.a.:

  • bedrer honorar- og arbeidsvilkår
  • øker av-oversetternes anseelse overfor myndigheter og allmennhet
  • samarbeider med språkmyndigheter og utdanningsinstitusjoner
  • sørger for sosiale og faglige arrangementer
  • forvalter kollektive rettighetsområder og vederlagsmidler

AV-oversetternes oppdragsgivere er ofte multinasjonale konsern. Den enkelte oversetteren blir liten og nærmest usynlig i denne sammenhengen. Derfor samarbeider vi med våre søsterorganisasjoner i utlandet.

Vi har et nært forhold til av-oversetteres organisasjoner i Finland, Sverige, Danmark, Polen, Bulgaria, Nederland og Frankrike og framstår som en mer likeverdig part overfor oppdragsgivere. Vi deltar i ulike fora både i Norge og i Europa for å tale av-oversetternes sak.

I Norge har vi et nært og godt samarbeid med øvrige oversetterorganisasjoner som representerer fag- og skjønnlitterære oversettere, translatører og tolker.

Vi har god oversikt over bransjen og markedet. Vi representerer ca. 85 % av alle av-oversettere i Norge. Det gjør oss sterke.