Enhver som arbeider med oversettelse innen audiovisuelle medier kan bli medlem i foreningen. Det finnes ingen andre opptakskriterier. Ta deg imidlertid tid til å lese foreningens vedtekter før du melder deg inn.
 
Ved å sende inn det elektroniske innmeldingsskjemaet aksepterer du vedtektene.
 
Du kan også laste ned innmeldingsskjema som PDF. Da fyller du inn skjemaet, signerer og sender det til post@navio.no eller til: NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo

Elektronisk innmelding

Velkommen som medlem i Norsk audiovisuell oversetterforening! Vær vennlig å fylle ut og send dette formularet til oss, så får vi registrert de riktige opplysningene om deg.

Jeg arbeider som
Prosentvis andel av årinntekt (estimert)
(Estimert årsinntekt i kr. Før skatt)
(NAVIO's vedtekter kan leses på internettsiden www.navio.no/vedtekter eller du kan få dem tilsendt ved å henvende deg til NAVIO pr. tlf. 22207171.)