Enhver som arbeider med oversettelse innen audiovisuelle medier kan bli medlem i foreningen.

Dette innebærer at det ikke fins andre opptakskriterier. Bakgrunnen er at foreningen ønsker å knytte til seg så mange aktive audiovisuelle oversettere som mulig etter tanken “sammen er vi sterke”.

NAViO arbeider med å opprette et råd for godkjenning av audiovisuelle oversettere. Når et slikt råd er på plass og er i stand til å utøve sitt virke, er det overveidende sannsynlig at opptakskriteriene vil bli skjerpet.

Meld deg inn

Det eneste du behøver å gjøre er å laste ned innmeldingsskjemaet, fylle det ut ved hjelp av Acrobat Reader, skrive det ut og underskrive det. Så sender du det til oss: NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1 C, 0181 Oslo.

Ta deg imidlertid tid til å lese foreningens vedtekter, ved å undertegne innmeldingsskjemaet aksepterer du dem. Klikk her for å lese vedtektene.

NAViO InnmeldingsskjemaNAViO Innmeldingsskjema (PDF)


Elektronisk innmelding

Velkommen som medlem i Norsk audiovisuell oversetterforening!
Vær vennlig å fylle ut dette formuaret og send til oss, så får vi registrert de riktige opplysningene om deg.

Jeg arbeider som
Prosentvis andel av årinntekt (estimert)
(Estimert årsinntekt i kr. Før skatt)
(NAVIO's vedtekter kan leses på internettsiden www.navio.no/vedtekter eller du kan få dem tilsendt ved å henvende deg til NAVIO pr. tlf. 22207171.)