Nyinnmeldte medlemmer

Styret har vedtatt at nyinnmeldte medlemmer ikke skal betale kontingent i NAViO det første halvåret.

Normal kontingent

NAViOs årsmøte har besluttet at årskontingenten for 2015 er kr 2000. Kontingenten kreves inn i to halvårlige rater à kr 1000.

Medlemmer som har lavere årsinntekt enn to ganger folketrygdens grunnbeløp, betaler halv kontingent. Er årsinntekten lavere enn minstepensjon, skal medlemmet ikke betale kontingent.

Kontingenten er fradragsberettiget i selvangivelsen som fagforeningskontingent.