Nyinnmeldte medlemmer
Årsmøtet har vedtatt at nyinnmeldte medlemmer ikke skal betale kontingent i NAViO det første halvåret.
 
Normal kontingent
NAViOs årsmøte besluttet i 2014 at årskontingenten skulle være kr 2000. Kontingenten kreves inn i to halvårlige rater à kr 1000, men det er også mulig å dele beløpet opp i flere rater.
 
Redusert kontingent
Medlemmer som har lavere årsinntekt enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp, kan søke om å betale halv kontingent. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2019 er kr 99 858. (send søknad til post@navio.no)
 
Fritak

Er årsinntekten lavere enn to ganger folketrygdens grunnbeløp, kan søke om fritak fra å betale kontingent. (send søknad til post@navio.no)

 
Fradrag
Kontingenten er fradragsberettiget som fagforeningskontingent i selvangivelsen.