Blogg

PRIVATKOPIERINGS-KOMPENSASJON FOR 2021

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 35 597 269 som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av […]

Les mer

Vinnerne av Tekstiaden er kåret

Marita Langelo har vunnet Tekstiaden 2023. Gratulerer så mye! Andreplassen gikk til Vegard Bakke Bjerkevik, og tredjeplassen gikk til Liv Kari Waage. Gratulerer! Om Marita Langelo vil juryen si følgende: Årets vinnerbidrag er på nynorsk, og vinneren er flink til å ligge tett på kildespråket med ordvalg og setningsoppbygging uten at dette bikker over i sveismer. […]

Les mer

Tekstiaden 2023

I august er det igjen klart for tekstekonkurransen Tekstiaden, som arrangeres av NAViO. Tevlingen går ut på å lage norske undertekster til et kort utdrag av et fremmedspråklig program. I år er originalspråket svensk. Konkurransen er åpen for alle, også dem som ikke jobber med teksting til daglig. Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er […]

Les mer

AVTEs arbeidslivsundersøkelse

Audiovisual Translators Europe (AVTE) har gjennomført en stor undersøkelse som arbeidsvilkårene til audiovisuelle oversettere i Europa. Du kan lese hele undersøkelsen her.

Les mer

Nå kan du søke om vederlagsutbetaling

Individuell fordeling av vederlag Som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett skal NAViO nå gå over til en individuell fordeling av vederlagene som Norwaco krever inn på vegne av oss. Det betyr at alle rettighetshavere kan søke om å få utbetalt vederlagene de selv har generert. NAViO-medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles. NAViOs årsmøte har […]

Les mer

Privatkopieringskompensasjon for 2022

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening – er en interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innenfor audiovisuelle medier, hovedsakelig film og fjernsyn. NAViOs oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og fagpolitiske interesser og å synliggjøre den kulturelle, opplæringsmessige og samfunnsmessige betydning av de audiovisuelle oversetternes arbeid. Foreningen ble stiftet i 1997 og har per i […]

Les mer

NAViO opphever svartelistingen av Iyuno

Iyuno har siden 2021 vært i forhandlinger med NAViO og danske Forum for Billedmedieoversættere (FBO). Bakgrunnen er at svenske Medietextarna, FBO og NAViO svartelistet Iyuno i 2020. Medietextarna har allerede opphevet svartelistingen, og 15. mars 2023 kom FBO og NAViO til enighet med Iyuno, og svartelistingen i Danmark og Norge oppheves. Partene har blitt enige om […]

Les mer

Hva er egentlig galt med TV-tekstingen?

Tekstingen på norske skjermer er faktisk jevnt over god. Men iblant er den ikke bra nok. Artige tekstertabber dukker opp iblant, og mange av dem er seiglivede. Tekstere gjør som alle andre feil iblant. Men det som egentlig er dårlig teksting, er ikke at det dukker opp et lettsverd her og der. TV-teksting er universell […]

Les mer

Reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2023 deles ut 26 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000. Alle som har hatt oversettelse […]

Les mer

Selvstendig næringsdrivende kan nå forhandle kollektivt

Gode nyheter for mange av NAViOs medlemmer! Konkurransetilsynet har gjort det klart at selvstendig næringsdrivende nå kan forhandle kollektivt med sine oppdragsgivere. Det innebærer en betydelig utjevning av det skjeve styrkeforholdet mellom store byråer og den enkelte tekster og dubbemanusoversetter. NAViO er glade for at selvstendig næringsdrivende nå anerkjennes mer på linje med lønnsmottagere, og […]

Les mer