Blogg

PRIVATKOPIERINGS-KOMPENSASJON FOR 2021

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 35 597 269 som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av […]

Les mer

Reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond

 NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2024 deles ut 20 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medier. Hvert stipend er på kr. 20 000. Alle som har hatt oversettelse innen […]

Les mer

Nå kan du søke om vederlagsutbetaling for 2022

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for programmer som ble sendt første gang i 2022. Du kan søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer: Har du krav på vederlag fra Fellesavtalen (NRK-kanalene), kan du laste ned søknadsskjema og instruksjoner. Dersom du mener at du har krav på vederlag fra andre sektorer, kan du sende […]

Les mer

Plint setter ned honorarene

Plint har varslet at de setter ned honorarene for noen av kanalene sine. Både EMT-jobber og maskinoversettelser rammes av honorarreduksjonen, som kommer i et år som er preget av høy prisvekst.

Les mer

Vinnerne av Tekstiaden er kåret

Marita Langelo har vunnet Tekstiaden 2023. Gratulerer så mye! Andreplassen gikk til Vegard Bakke Bjerkevik, og tredjeplassen gikk til Liv Kari Waage. Gratulerer! Om Marita Langelo vil juryen si følgende: Årets vinnerbidrag er på nynorsk, og vinneren er flink til å ligge tett på kildespråket med ordvalg og setningsoppbygging uten at dette bikker over i sveismer. […]

Les mer

Tekstiaden 2023

I august er det igjen klart for tekstekonkurransen Tekstiaden, som arrangeres av NAViO. Tevlingen går ut på å lage norske undertekster til et kort utdrag av et fremmedspråklig program. I år er originalspråket svensk. Konkurransen er åpen for alle, også dem som ikke jobber med teksting til daglig. Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er […]

Les mer

AVTEs arbeidslivsundersøkelse

Audiovisual Translators Europe (AVTE) har gjennomført en stor undersøkelse som arbeidsvilkårene til audiovisuelle oversettere i Europa. Du kan lese hele undersøkelsen her.

Les mer

Nå kan du søke om vederlagsutbetaling

Individuell fordeling av vederlag Som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett skal NAViO nå gå over til en individuell fordeling av vederlagene som Norwaco krever inn på vegne av oss. Det betyr at alle rettighetshavere kan søke om å få utbetalt vederlagene de selv har generert. NAViO-medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles. NAViOs årsmøte har […]

Les mer

Privatkopieringskompensasjon for 2022

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening – er en interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innenfor audiovisuelle medier, hovedsakelig film og fjernsyn. NAViOs oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og fagpolitiske interesser og å synliggjøre den kulturelle, opplæringsmessige og samfunnsmessige betydning av de audiovisuelle oversetternes arbeid. Foreningen ble stiftet i 1997 og har per i […]

Les mer

NAViO opphever svartelistingen av Iyuno

Iyuno har siden 2021 vært i forhandlinger med NAViO og danske Forum for Billedmedieoversættere (FBO). Bakgrunnen er at svenske Medietextarna, FBO og NAViO svartelistet Iyuno i 2020. Medietextarna har allerede opphevet svartelistingen, og 15. mars 2023 kom FBO og NAViO til enighet med Iyuno, og svartelistingen i Danmark og Norge oppheves. Partene har blitt enige om […]

Les mer