Til orientering


Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet


Les mer


Hjemmekontor i forbindelse med Covid-19


Les mer


Årsmøtet er avlyst!


Les mer


Varsel om Årsmøte i NAViO 2020


Les mer


Årsmøte på Oscarsborg 18.-19. april


Les mer


Reisestipend 2020


Les mer


Privatkopieringskompensasjon for 2018


Les mer


Tekstiaden 2019


Les mer


Noen ord om BTI-situasjonen fra styreleder


Les mer


Oversatte dager 2019


Les mer