NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO.

Det skal i 2022 deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.

Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.

Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

(Grunnbeløp 2021: kr. 106 399, 2020: kr. 101 351, 2019: kr. 99 858.)

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter

2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene

3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.

Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2022.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2022.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle medier.

For 2019 og 2020 kan volumet dokumenteres med en av følgende:

For 2021 kan volumet dokumenteres med:

Bare opn-teksting skal regnes med, ikke teksting der kildespråket er det samme som målspråket. Dersom søkeren har hatt andre oppdrag enn teksting (f.eks. korrekturlesing) for et tekstebyrå skal heller ikke denne delen regnes med.

Last ned søknadsskjema.

Vi gratulerer Dario Kverme Birhane som vinner av Tekstiaden 2021!

2.-plass gikk til Nicolai Herzog og 3.-plass til Fredrik Island Gustavsen. Gratulerer!

Fra venstre: Fredrik Island Gustavsen, stand-in for gullvinner Dario Kverme Birhane, Nicolai Herzog.
Foto: Ilja C. Hendel

Årets Tekstiade besto i å tekste klipp fra ulike talk shows og stand-up, til sammen ca. 10 minutter. Det gikk i alt fra Richard Burton i samtale med Michael Parkinson til stand-up med Trevor Noah som harselerer med hvite menneskers trang til å oppsøke fare på ferie.

Prisutdelingen og feiringen skjedde på Hieronymus-dagen, i år ved Ingeniørenes Hus i Oslo. Det var stas å se så mange oversettere samlet på ett sted igjen!

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Tove Bakke med Rosettaprisen, Vibeke Saugestad med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur og Geir Pollen med Bastianprisen.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilget kr 35 387 404 som kompensasjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk i 2020 til fordeling blant individuelle opphavsmenn. Av den totale potten går kr 602 541 til audiovisuelle oversettere, og midlene er nå klare til fordeling. Dette er en nedgang fra 2019 på kr 159 396.

Norwaco sørger for fordelingen av midlene gjennom privatkopieringssektoren. NAViO representerer audiovisuelle over­settere (tekstere og dubbemanusoversettere) i fordelingen. Siden midlene skal fordeles individuelt, må NAViO skaffe et grunnlag for fordelingen. Å finne fram til hvilke tekstede verk som er lovlig kopiert og identifisere oversetteren, vil være så omfattende og kostnads­krevende at store deler av kompensasjonen ville forsvinne i administrasjon. Den beste løsningen blir dermed å fordele midlene etter den enkelte oversetterens produserte volum i 2020.

Merk at det kun er oversettelse (til norsk eller samisk) som kompenseres, ikke teksting for hørselshemmede. Dersom du skal komme i betraktning ved fordelingen, må du sende inn dette skjemaet og personvernerklæringen. Les rettledningen for utfylling av skjemaet nøye. Husk å levere oversiktlig dokumentasjon og å summere programminutter. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Fordelingen skjer på følgende måte:

Vi skiller mellom fem typer verk (vekting i prosent):

* dubbemanusoversettelse (150 %)

* fulltekstet (100 %)

* andreoversettelse og oversettelse uten tidskoding (68 %)

* maskinassistert oversettelse (35 %)

* nyhetsvakt (3 normalminutter per påbegynt vakttime)

Vær klar over at dette er midler som bare utbetales til dem som produserte tekster i 2020.

Veiledning ligger sammen med skjemaet, og det oppgis også hva som skal sendes med av dokumentasjon. Medlemmer av NAViO og ikke-medlemmer blir likebehandlet.  Vi gjør oppmerksom på at det utbetalte beløpet regnes som skattbar inntekt. NAViO sender inn en samleoversikt. Så må du selv sørge for å ta det med overfor skattemyndighetene.

Skjemaet og dokumentasjon kan enten sendes elektronisk til pkk@navio.no eller som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1 C, 0181 OSLO. Frist for innsending er 1. november 2021. Vi utbetaler tildelte midler umiddelbart etter at søknadsbehandlingen er avsluttet. Utbetalingen skjer fra midten av november. Pengene skal være på konto i løpet av en ukes tid.

Det er mange utbetalinger og vi utbetaler i rekkefølge etter når vi mottok søknaden. De som leverer først, får først betalt.

Den statlige kompensasjonen er årlig. Det er derfor viktig at du også for 2021 og framtidige år fortløpende fører oversikt over produsert volum og tar vare på dokumentasjon.

HUSK SØKNADSFRISTEN: 1. NOVEMBER!

Husk å fylle ut både PKK-skjemaet og personvernerklæringen.

30. september 2021

17:30

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo

Årets feiring av oversetternes skytshelgen, Hieronymus, finner sted 30. september klokken 17.30 på Ingeniørenes Hus Møtesenter i Oslo. Her vil det bli Ord for dagen, noe sosialt samvær og utdeling av priser. Se fullt program under.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen onsdag 22. september klokken 12.

Meld deg på her! Lenke: https://www.deltager.no/event/velkommen_til_hieronymus-dagen

Program

17.30: Aperitiff ved bordene.

18.00: Aage Borchgrevink, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, ønsker velkommen

Ord for dagen ved Kristin Fridtun

ca. 18.30: Prisutdelinger:

NAViOs Tekstiade

NFFOs Rosettapris

NOs Bastianpriser

ca. 19.45: Fingermat og sosialt samvær

Prisutdelingene etterfølges av selskapelig samvær med lettere servering ved bordene. Arrangementet avsluttes klokken 21.30. Dørene stenges kl. 22.

VELKOMMEN!

Det er ingen egenandel for deltagelsen, men NAViO kan dessverre ikke dekke reiseutgifter.

Husk at du må holde avstand til de rundt deg, sprite hendene og holde deg hjemme hvis du er syk.

Årets tekstiade vil gå av stabelen fra søndag 29. august kl. 8.00 til onsdag 1. september kl. 23.59. Oppgaven vil være et klipp på ti minutter, og man har seks timer til rådighet i løpet av det ovennevnte tidsrommet.

Deltakere må melde seg på på forhånd, og i påmeldinga må man skrive når man ønsker å sette i gang med arbeidet. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det ønskede tidspunktet.

Send en e-post med ønsket tidspunkt og navn til tekstiaden@navio.no innen fredag 27. august kl. 12 for å melde deg på.

Vi håper at mange har lyst til å delta i år!

Som medlem av NAViO får du nå 15 % rabatt på bruk av Fiken.

Fiken er et nettbasert regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt. Noen av deres viktigste funksjoner er:

På nettsiden vår finner du mer info om Fiken og rabattordningen: Ta en titt her.

Håper alle har hatt en flott helg og at de som deltok i Tekstiaden, koste seg!

Vil du vite mer om hvordan regnskap kan bli enklere? Fiken er et regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt for «ikke-økonomen», og som kjent får NAViO-medlemmer nå 15 % rabatt hos Fiken. Torsdag 4. februar kl. 9 holder Fiken gratiskurs spesifikt for våre medlemmer!

Webinaret er en introduksjon til Fiken og krever ingen forhåndskunnskaper om Fiken eller regnskap for øvrig. Det blir satt av god tid til spørsmål.

For å få en lenke til kurset, må du melde deg på: Det gjør du her.

Hva er Fiken?

Fiken er et nettbasert regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt og smertefritt for små bedrifter og enkeltpersonforetak.

Med Fiken får du blant annet:

Se mer info om Fiken og rabattordningen. 

I 2021 skal det deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som jobber innen audiovisuelle medier.

Hvert stipend er på kr 20 000.

Søknadsskjema og forklaring finner du her.

Søknadsfrist: 1. februar 2021

NAViO har besluttet å svarteliste Iyuno Media Group, tidligere BTI Studios. Det innebærer at vi anbefaler alle som tar oppdrag for Iyuno, å finne seg andre oppdragsgivere, og advarer sterkt andre tekstere mot å ta oppdrag fra Iyuno. Men dette følger vi Medietextarna i Sveriges svartelisting av Iyuno, og svartelistingen støttes av den europeiske paraplyorganisasjonen AVTE.

Bakgrunnen for svartelistingen er Iyunos overgang til MAS (Machine Assisted Subtitling) og den pågående honorarsenkingen. NAViO og de nordiske landene i AVTE hadde et møte med Iyuno 14. september, hvor vi snakket om situasjonen. Iyuno la frem sine planer for MAS, og det kom frem at de fortsatt vil senke honorarene for sine undertekstere, for å hente inn igjen den påståtte tidsgevinsten, som Iyuno tidligere har sagt er på 30 %. Iyuno la på møtet ikke frem bevis som underbygger den påståtte tidsgevinsten. De vil ikke forhandle med fagorganisasjonene, kun med hver enkelt tekster. Teksterne vil ikke bli tilbudt honorar basert på hver enkelts effektivitet, men en kollektiv honorarsenking for hvert språk. Oversetterne får heller ingen kompensasjon for at de lærer opp og forbedrer maskinoversettelsesalgoritmen.

NAViO mener at maskinoversettelse og oversettelsesverktøy skal brukes slik at det bedrer kvaliteten på oversettelsen, gagner oversetteren, og forbedrer oversetterens arbeidsvilkår. Maskinoversettelse kan ikke brukes som grunnlag for å senke honorarer, når det er uenighet mellom tekster og byrå om det faktisk gir en tidsgevinst. I tillegg er de fleste tekstere negative til post-editing, da det forringer kvaliteten på undertekstene. Ved å velge individuelle samtaler med hver enkelt tekster, utnytter Iyuno teksternes svake posisjon for å tvinge gjennom en uberettiget honorarsenking, kun til gagn for selskapet selv og for kundens jakt på lavest mulig pris.

Finn alternative oppdragsgivere her.