NAViO fraråder alle å skrive under på ZOO Digitals nye kontrakt.

ZOO Digital har sendt ut en ny kontrakt i enkelte europeiske land. Punkt 12 i denne kontrakten sier at teksterne frasier seg retten til alle fordeler som er forhandlet fram kollektivt av en fagforening/interesseorganisasjon. Med andre ord fraskriver man seg retten til et eventuelt tillegg eller en honorarøkning som er forhandlet fram av en fagforening/interesseorganisasjon.

Kollektive forhandlinger gjennom en organisasjon som NAViO er med på å rette opp det skjeve styrkeforholdet mellom enkeltteksteren og oppdragsgiveren. Frasier man seg retten til alle fordeler som er framforhandlet kollektivt, svekker man sin egen og andre teksteres stilling. Vi fraråder derfor alle å signere på kontrakter som inneholder et slikt punkt.

Ta gjerne kontakt med oss på post@navio.no dersom du har fått ZOO Digitals nye kontrakt til signering.

Du kan lese mer om selvstendig næringsdrivendes rett til kollektive forhandlinger her:

Etter sommeren er det igjen klart for Tekstiaden. Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er 23.–29. august. Innenfor dette tidsrommet gis det seks timer til å tekste en kort videosekvens. Deltakerne velger fritt hvilke timer de ønsker å utføre oppgaven i. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det ønskede tidspunktet.

Videosekvensen som skal tekstes, vil også danne grunnlag for en workshop på NAViOs juleseminar, så en bonus ved å delta i Tekstiaden er at man får et godt grep om materialet forut for dette gruppearbeidet. Fjorårets workshop var vellykket, så vi håper på gode diskusjoner i år også. I år står det teksting fra irsk-engelsk på menyen, og konkurransen er åpen for alle. En jury gjennomgår de anonymiserte bidragene og kårer topp tre. Premiene er 20 000 kr for gull, 12 000 kr for sølv og 8000 kr for bronse. Det blir premieutdeling på Hieronymusfeiringen 26. september, så hold av datoen!

Dersom du ønsker å delta, sender du en e-post med navn og ønsket tidspunkt til tekstiaden@navio.no. Påmeldingsfrist er 20. august klokken 17:00.

Ønsker du å delta, men mangler tilgang til eget teksteprogram? Det finnes gratisprogrammer, og det er mulig å prøve EZTitles gratis i 30 dager. Kontakt tekstiaden@navio.no for nærmere informasjon.

Nå kan du søke om privatkopieringskompensasjon for 2023. Dersom du jobbet som audiovisuell oversetter i 2023, kan du søke om privatkopieringskompensasjon. Audiovisuelle oversettere har i år fått 711 145 kroner til fordeling.

Under ligger det lenker til søknadsskjemaet, veiledningen og til noen gode tips for å forenkle søknadsprosessen. Vi ber om at alle som skal søke om PKK leser veiledningen før de fyller ut skjemaet. Søknadsfristen er mandag 3. juni kl. 12.00.

Veiledning

Søknadsskjema

Tips til en enklere søknadsprosess

 
NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2024 deles ut 20 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medier. Hvert stipend er på kr. 20 000.
 
Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.
 
Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

Om søkeren er aktiv som audiovisuell oversetter med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk det året han eller hun søker stipend, og har vært det i minst tre år.

For å få tildelt stipend må søkeren årlig de siste tre årene ha tekstet minst 1000 minutter og/eller hatt en inntekt på minst 1 G av AV-oversettelser med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk. (Grunnbeløp 2023: kr. 118 620, 2022: kr. 111 477, 2021: kr. 106 399.)

Søkere som har fått stipend i løpet av de siste fem årene, skal ikke tildeles nytt stipend på bekostning av AV-oversettere som oppfyller kriteriene, og som ikke har fått stipend de siste fem årene.

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

Søknadsskjemaet finner du her.

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for programmer som ble sendt første gang i 2022.

Du kan søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer:

Har du krav på vederlag fra Fellesavtalen (NRK-kanalene), kan du laste ned søknadsskjema og instruksjoner.

Dersom du mener at du har krav på vederlag fra andre sektorer, kan du sende en e-post til vederlag@navio.no.

Søknadsfristen er 15. januar. Utbetaling skjer i slutten av februar.

Det er likevel mulig å sende inn søknad om vederlagsutbetaling etter fristen, helt til kravet blir foreldet 31.12.2026. Krav som sendes inn etter 15. januar, vil bli behandlet på halvårlig basis.

Vederlag som det ikke er gjort krav på, vil bli stående inntil det kommer inn krav eller til foreldelsesfristen har gått ut. Årsmøtet har vedtatt at midlene deretter kan disponeres fritt av NAViO.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.

Plint har varslet at de setter ned honorarene for noen av kanalene sine. Både EMT-jobber og maskinoversettelser rammes av honorarreduksjonen, som kommer i et år som er preget av høy prisvekst.

Marita Langelo har vunnet Tekstiaden 2023. Gratulerer så mye!

Andreplassen gikk til Vegard Bakke Bjerkevik, og tredjeplassen gikk til Liv Kari Waage. Gratulerer!

Om Marita Langelo vil juryen si følgende:

Årets vinnerbidrag er på nynorsk, og vinneren er flink til å ligge tett på kildespråket med ordvalg og setningsoppbygging uten at dette bikker over i sveismer. Lesehastigheten ligger noe høyere enn hos de andre på pallen, men vi henger bra med likevel, dels på grunn av nevnte nærhet til kildespråket.
Det er flere smarte løsninger, og svensk slang finner en tilforlatelig form på norsk. Vinneren safer litt i enkelte vriene partier, men går dermed også klar av noen feilskjær. Det beste bidraget i årets Tekstiade var det Marita Langelo som sto for. Gratulerer så mye!

Årets konkurranse besto i å tekste klipp fra den svenske komedien «Tapere i Tallinn».

Prisutdelingen og feiringen skjedde under Hieronymus-dagen på Røde kors i Oslo, der NFFO var hovedarrangør i år.

NFFO og NO delte også ut sine priser. NAViO vil gjerne gratulere Christian Rugstad med Rosettaprisen, oversetter og kinotekster Magne Tørring med Bastianprisen for voksenlitteratur og Sverre Knudsen med Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur.

I august er det igjen klart for tekstekonkurransen Tekstiaden, som arrangeres av NAViO. Tevlingen går ut på å lage norske undertekster til et kort utdrag av et fremmedspråklig program. I år er originalspråket svensk.

Konkurransen er åpen for alle, også dem som ikke jobber med teksting til daglig.

Tidsrammen for årets utgave av tekstekonkurransen er mandag 21. august kl. 8:00 til søndag 27. august kl. 23:59. Innenfor dette tidsrommet gis det seks timer til å fullføre. Deltakerne velger fritt hvilke seks timer de ønsker å utføre oppgaven i. Det blir sendt ut en nedlastingslenke til hver enkelt deltaker på det ønskede tidspunktet. En jury gjennomgår så de anonymiserte bidragene og kårer topp tre. Påmeldte vil få nærmere informasjon om kvalitetskriteriene som juryen baserer sin vurdering på. Språkrådets retningslinjer for god teksting finner dere her.

Premiene er 20 000 kr for gull, 12 000 kr for sølv og 8000 kr for bronse. Det blir premieutdeling på Hieronymusfeiringen 28. september, så hold av datoen!

Dersom du ønsker å delta, sender du en e-post med navn og ønsket tidspunkt til tekstiaden@navio.no. Påmeldingsfrist er tirsdag 15. august kl. 17:00.

Ønsker du å delta, men mangler tilgang til eget teksteprogram? Det finnes gratisprogrammer, og det er mulig å prøve EZTitles gratis i 30 dager. Kontakt tekstiaden@navio.no for nærmere informasjon.

Audiovisual Translators Europe (AVTE) har gjennomført en stor undersøkelse som arbeidsvilkårene til audiovisuelle oversettere i Europa. Du kan lese hele undersøkelsen her.