Fraråder å signere ZOO Digitals nye kontrakt

NAViO fraråder alle å skrive under på ZOO Digitals nye kontrakt.

ZOO Digital har sendt ut en ny kontrakt i enkelte europeiske land. Punkt 12 i denne kontrakten sier at teksterne frasier seg retten til alle fordeler som er forhandlet fram kollektivt av en fagforening/interesseorganisasjon. Med andre ord fraskriver man seg retten til et eventuelt tillegg eller en honorarøkning som er forhandlet fram av en fagforening/interesseorganisasjon.

Kollektive forhandlinger gjennom en organisasjon som NAViO er med på å rette opp det skjeve styrkeforholdet mellom enkeltteksteren og oppdragsgiveren. Frasier man seg retten til alle fordeler som er framforhandlet kollektivt, svekker man sin egen og andre teksteres stilling. Vi fraråder derfor alle å signere på kontrakter som inneholder et slikt punkt.

Ta gjerne kontakt med oss på post@navio.no dersom du har fått ZOO Digitals nye kontrakt til signering.

Du kan lese mer om selvstendig næringsdrivendes rett til kollektive forhandlinger her: