Veiledning for MVA-plikt

for audiovisuelle oversettere

 

Nedenfor finner du en kort og konkret veiledning for når du som audiovisuell oversetter skal fakturere med merverdiavgift (mva) for dine oversettelser. Veiledningen er basert på skatteetatens praksis og uttalelser fra skattedirektoratet.1

 • Du skal som hovedregel fakturere med mva:
  • når du oversetter dokumentarer, realityprogrammer, dramaserier, underholdningsprogrammer mv.;
  • når du oversetter tekst eller tale som ikke selv er opphavsrettslig beskyttet;
  • når formålet med oversettelsen først og fremst er å få teksten til å stemme med lyd og bilde i TV-programmet, eller korrektur eller språklige justeringer av allerede oversatt tekst (annenhåndsteksting)
 • Du skal ikke fakturere med mva:
  • når en konkret vurdering av hva du selv har tilført gjennom oversettelsen i form av en selvstendig, skapende og original innsats tilsier at verkshøydekravet er oppfylt. NB! Skattemyndighetenes praksis innebærer at det må fremstå som relativt åpenbart at det er nedlagt en slik type innsats før dette vil bli godkjent som fritatt fra mva-plikt;
  • når teksten eller talen som oversettes selv er et åndsverk

Kort om bakgrunnen for mva-plikt for audiovisuelle oversettelser:

I henhold til lov om merverdiavgift (mval.) § 3-1 skal det som hovedregel betales merverdiavgift ved omsetning av tjenester. Etter mval. § 3-7 (4) er opphavsmannens omsetning av bl. a. opphavsrett til egne litterære verk unntatt fra mva-plikt.

Spørsmålet om mva-plikt ved omsetning av audiovisuelle oversettelser, avhenger derfor av om disse oversettelsene er opphavsrettslig beskyttet eller ikke, nærmere bestemt om oversettelsen oppfyller det såkalte verkshøydekravet.

Det opphavsrettslige verkshøydekravet utledes av åndsverkloven § 1, og går kort fortalt ut på at kun oversettelser som er uttrykk for en selvstendig, skapende og original innsats har opphavsrettslig vern.

Vi gjør oppmerksom på at NAViO er uenig i deler av skattemyndighetenes forståelse av merverdiavgiftsloven, og at denne veiledningen ikke fullt ut samsvarer med NAViOs syn på dette. Det er allikevel skattemyndighetenes, og ikke NAViOs syn som skal legges til grunn.

Husk at plikten til å fakturere med mva først oppstår når din omsetning overstiger kr. 50.000 over en periode på 12 måneder, jf. mval. § 2-1.

1

 Kilder: Brev fra Skatt Øst datert 28.06.2015 og brev fra Skattedirektoratet datert 25.07.2014. NAViO er for tiden i dialog med skattemyndighetene om forståelsen og utviklingen av reglene på dette området. Vi vil informere våre medlemmer så snart det skjer en eventuell endring i praksis og/eller regelutformingen.