Individuell fordeling av vederlag

NAViO tilstreber å gjøre en individuell fordeling av vederlagene som Norwaco krever inn på vegne av oss. Det betyr at alle rettighetshavere kan søke om å få utbetalt vederlagene de selv har generert. NAViO-medlemmer og ikke-medlemmer likebehandles.

NAViOs årsmøte har vedtatt at inntil 25 % av vederlagsmidlene kan brukes kollektivt på sosiale, kulturelle og utdanningsmessige formål (SKU-midler), og det vil bli gjort fradrag for administrasjon.

Vederlagene er opphavsrettslig begrunnet og er betaling for tilleggsbruk av åndsverk utover den bruken oppdragsgiveren har betalt for, for eksempel videresending av TV-programmer via kabel eller bruk av TV-programmer i undervisning. Det betyr at man kan få utbetalt vederlag for teksting av fremmedspråklige programmer. Nyhetsteksting og teksting av norsk innhold gir ikke rett til vederlag fra Fellesavtalen.

Programmer som ikke har gått i lineær sending, men som kun har blitt publisert i en nettspiller, gir heller ikke rett til vederlagsutbetaling.

Rettighetshavere kun kan få utbetalt vederlag én gang per program. Det vil si at du kan kun søke om vederlag for et program første gang det sendes. Dersom et program du har tekstet går i reprise, vil du ikke kunne søke om vederlag for det.  

Fristen for å søke om utbetaling av vederlag for programmer sendt i 2021 gikk ut 15. august, men det er fremdeles mulig å søke fram til kravene foreldes 31.12.2025. Søknader sendt inn etter fristen behandles på halvårlig basis.

Fristen for å søke om utbetaling av vederlag for programmer sendt i 2022 er 15. januar 2024.

Det er mulig å søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer:

Fellesavtalen: Gjelder programmer sendt på NRK.

TV på offentlig sted: Gjelder visning av TV på offentlige steder.

K-avtalen: Gjelder programmer sendt på de kommersielle TV-kanalene.

Undervisning: Gjelder programmer brukt i undervisning.

Arkivmateriale: Gjelder bruk av TV-selskapenes arkivmateriale.

Hvem kan søke?

Alle som ikke har overdratt alle rettigheter til oppdragsgiveren sin, kan ha rett på vederlag for audiovisuelle oversettelser brukt i en av ovennevnte sektorene.

Hvordan søker jeg?

NAViO har ulik dokumentasjon for de ulike sektorene. Dessuten har de fleste som tekster for de kommersielle TV-kanalene (K-avtalen), overdratt alle rettigheter til byråene. De har derfor ikke krav på vederlag fra Norwaco. Søknadsprosessen foregår på følgende måte:

Dersom du søker om vederlag fra Fellesavtalen (NRK-kanalene), kan du laste ned søknadsskjema og instruksjoner.

Dersom du mener at du har krav på vederlag fra de andre sektorene, sender du en e-post til vederlag@navio.no.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for programmer sendt i 2022 er 15. januar. Det er likevel mulig å sende inn søknad om vederlagsutbetaling fram til kravene blir foreldet. Foreldelsesfristene er som følger:

Programmer sendt i:
2021: 31. desember 2025
2022: 31. desember 2026

Vederlag som det ikke er gjort krav på, vil bli stående inntil det kommer inn krav eller til foreldelsesfristen har gått ut. Årsmøtet har vedtatt at midlene deretter kan disponeres fritt av NAViO.

vederlag@navio.no

Generelle prinsipper for fordeling, administrasjonsfradrag, SKU-fradrag og behandling av ufordelte midler.