Staten bevilget 28,3 millioner kroner som kompensasjon for lovlig privatkopiering av audiovisuelle verk i 2017. Av dette går 1 410 146 kroner til audiovisuelle oversettere – det vil si tekstere og oversettere av dubbe- og kommentarmanus.

Rettighetshavere må sende dokumenterte krav om kompensasjon innen 1. november 2018.

Med lovlig privatkopiering menes privatpersoners kopiering av åndsverk til privat bruk. Åndsverket må være kjøpt eller ervervet på annet lovlig vis.

Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk.

Mer informasjon og skjema for innberetning av produksjon finner du under

Informasjonsbrev 2017

Søknadsskjema