NAViOs årsmøte arrangeres i år på Litteraturhuset i Oslo, sal Amalie Skram, den 21. april, klokken 10.

Etter årsmøtet samles vi til middag og sosialt samvær på restaurant Xich Lo i Karl Johans Gate 23B.

Fyll ut påmeldingsskjema under. Egenandelen på 250 kroner innbetales til kontonr. 9100.13.72330 og merkes «egenandel årsmøte».

NB! Frist for påmelding er den 6. april.

Påmeldingsskjema 2018