NAViOs årsmøte 2020 går i år av stabelen på Oscarsborg festning 18.-19. april, med lunsj, seminar og sosialt samvær på lørdag frå kl.12, og årsmøte på søndag frå kl.10.

NAViO dekker overnatting, men det er ein eigenandel på 250 kr for seminar og middag.

I skrivande stund blir det jobba med å lage ei avtale om transport mellom Oscarsborg og Oslo.

Det kjem meir informasjon om foredrag, middag m.m. etter kvart som det nærmar seg. Men hugs å setja av tid til årsmøtet i kalenderen din.