Årsmøtet helgen 18-19 april avlyst
Styret ser det dessverre som nødvendig å avlyse årsmøtet på Oscarsborg festning den 18. og 19 april, grunnet koronaviruset. Ekstraordinært årsmøte vil bli gjennomført når ting har normalisert seg, forhåpentligvis i løpet av høsten.

Alt av saker blir utsatt til da, men styret mener det er nødvendig å gjennomføre valg, og dette vil bli gjort på e-post. Mer informasjon om dette kommer nærmere den originale årsmøtedatoen, sammen med årsmøtepapirene.

Dette er beklagelig, men vi mener det ikke finnes noen annen løsning pr. i dag. De som har betalt egenandel får selvsagt denne refundert.