Medlemsinformasjon september

Nye nettsider

Nettsidene våre har fått en liten kosmetisk oppgradering. Vi håper det fører til at de blir litt mer oversiktlige og forståelige, ikke minst finere å se på. Etterhvert blir det nok også litt nytt innhold som kan bidra til å gjøre nettsidene til et sted man klikker seg innom jevnlig. Vi tar gjerne imot fortløpende tips om både utseende og innhold fra medlemmene.

Screen Media

Det har vært stor uro blant teksterne hos Screen Media-teksterne den siste tiden. Lite jobb i sommer, forklart med fokus hos TV2 på fotball-EM, OL og Tour de France, ble i løpet av august til det som oppleves som nesten helt stans. Screen arrangerte seminar den 9. september, og der ble situasjonen belyst. I tillegg til generell krisestemning i TV2 om dagen, er de også midt i prosessen med å legge om utspillingssystemene sine fullstendig. Derfor ønsker de ikke å lagre nye programmer på det gamle systemet før det nye er operativt, og dermed er det midlertidig stopp i innkjøp av nye programmer. Både Screen Media og teksterne håper på en snarlig løsning, men ble ikke forespeilet et klarere tidsskjema enn «i løpet av høsten». Det var nedslående nyheter, da det allerede har har gått mange uker uten oppdrag fra den kanten. Screen Media kunne ikke annet enn å anbefale teksterne å finne andre bein å stå på så lenge, med håp om snarlig løsning og normalisering av situasjonen.

I mellomtiden fortsetter de å dele ut de jobbene som kommer etter beste evne.

Det er store forandringer på gang i TV2, og det er vanskelig å se for seg hvordan fremtiden vil se ut der. Som tekstere håper og tror vi selvsagt at det vil alltid være behov for å tekste programmer, uansett om de går på lineær tv eller andre plattformer.

Dialogen med Screen Media oppleves som profesjonell og åpen, det er ingen konflikt mellom dem og teksterne. At de inviterte til seminar med faglig og sosialt påfyll, tas selvsagt godt imot av teksterne.

Det har vært ønskelig fra NAViOs side å komme direkte i kontakt med TV2 for å snakke om både nåværende situasjon og teksting generelt. Responsen har vært positiv, og det ser ut til å kunne bli et møte i nær fremtid.

NRK

Det er ikke bare i TV2 det skjer ting, NRK har også planer om omorganisering. En av måtene de vil gjøre det på, er å sette ut tekstingen (ref. Forrige informasjonsskriv). Teksterne har motsatt seg dette, og prosessen mot en løsning har foregått over lang tid. Nyhets- og simultanteksterne har fått tilbud om fast stilling, men veien fremover for programteksterne har lenge vært uklar. Etter mange forsøk på løsninger, både fra teksterne og fra NRK sin side, ser det ut til at det går mot et samarbeid mellom NRK og NTB. Det er ikke på langt nær avklart, det gjenstår blant annet å se om NRK i det hele tatt kan opprette et datterselskap uten å klarere dette med Kulturdepartementet. Så dette er altså fortsatt i idé-stadiet og ikke en vedtatt løsning. Det er NRK-teksternes egen forening (TOF) som står i front på vegne av sine medlemmer her, NAViO holdes underrettet og bidrar med juridisk (og moralsk) støtte.

I en bransje hvor vi ønsker at de private aktørene skal bli mer som NRK, vil det være uheldig at det motsatte skjer, nemlig at NRK blir mer som de private.

Åndsverksloven

NAViOs innspill til ny åndsverkslov kan leses her.

PKK

Privatkopieringskompensasjon for 2015 er nå utlyst.

Søkndadsskjema og rettledning finner dere her.

Søknadsfrist er 1. November

Reisestipend

Reisestipend for 2017 er også utlyst.

Søknadsskjema finner dere her

Søknadsfrist er 1. November

Teksterprisen

Teksterprisjuryen er i sluttfasen av sitt arbeid, og kortlisten presenteres den 15. september. Vinneren offentliggjøres på Hieronymusdagen den 29. september.