I år deles NAViOs teksterpris ut for tolvte gang.
Prisen består av 20 000 kroner og et litografi.

Juryen har kommet fram til følgende kortliste blant de nominerte:

Marianne Hagen er nominert for teksting av den britiske dramaserien «Krig og fred», dokumentaren «Drømmen om udødelighet» og reiseprogrammet «Joanna Lumleys transsibirske eventyr».
Kandidaten er flink til å fri seg fra kildespråk og til å finne tonen i det som tekstes. Tekstene er preget av gode oversettelser, gode norske setninger og god tidskoding.»

Line Gustad Fitzgerald er nominert for dokumentaren «Edward Snowden: Citizenfour» og «Inspektør Gooles avsløringer». Kandidaten viser evne til å formidle avansert dataterminologi gjennom god komprimering og presise formuleringer uten overforenklinger. Klisjeer og sjablongmessige oversettelser må vike for idiomer og uttrykk som vitner om kreativitet og et stort ordforråd. I «Inspektør Gooles avsløringer» har kandidaten gitt tekstingen en overbevisende og stilsikker tidskoloritt.

Joakim Ruud er nominert for serien «Mr. Robot». Hovedpersonen forflytter seg mellom forskjellige verdener, både indre og ytre, og språket følger forflytningene uten å skape usikkerhet og forvirring hos seeren. I det ene øyeblikket er vi inne i hovedpersonens tankeverden, formidlet gjennom både et enkelt, emosjonelt språk og et avansert hackerspråk, i det neste i den virkelige verdenen med næringslivets møte- og arbeidsspråk, datateknologiske språk og den mer ungdommelige sjargongen mellom de ansatte. Alt formidlet gjennom fine språklige løsninger.»

Vinneren kunngjøres og deles ut forbindelse med markeringen av Hieronymus-dagen, den internasjonale oversetterdagen, torsdag den 29. oktober kl. 18.00 i Uranienborgveien 2.