Bilde av NAV-kontor

Mange sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar mister inntekter som fylgje av koronautbruddet. Dette kan også gjelda AV-omsetjarar.

Det er derfor oppretta ei midlertidig ordning for å kompensera tapet av inntekt månad for månad. På sidene til NAV finn du viktig informasjon som hjelper deg til å søkja og få det du har krav på.