Teksterprisen ble utdelt i forbindelse med markeringen av Hieronymus-dagen, den internasjonale oversetterdagen, torsdag den 28. september kl. 18.30 i Henry Dunant-salen ved Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo. Prisen består av 20 000 kroner og et litografi.

Juryen har følgende begrunnelse for tildelingen:

NAViOs teksterpris for 2017 går til Signe Bergvoll for tekstingen av dokumentarene «Zero Days» og «Geni i en moderne tid: Friedrich Nietzsche». Kandidaten utmerker seg med sikker språkføring i to terminologitunge dokumentarer. «Zero Days» inneholder terminologi fra to ulike fagområder – IKT og atomenergi – og kandidaten mestrer begge områdene godt. Kandidaten har og et godt grep om de filosofiske termene i dokumentaren om Friedrich Nietzsche. I begge dokumentarene har kandidaten valgt gode løsninger både når det gjelder ordvalg, idiomer og komprimering. Kandidaten har et godt og sikkert språk som flyter lett, og som gjør programmene lett tilgjengelige for seerne.

Juryen bestod av Harald Plahter, Nicolai Herzog, Marianne Aasgaard, Tore Fossheim og Guri Fodstad Kristiansen.