AViOF har nå ferdigbehandlet alle kravene om privatkopieringskompensasjon. Det kom inn 152 krav, som er 13 flere enn i fjor, og alle søknadene er blitt gjennomgått og sjekket av representanter for styret i AViOF.

Utbetalingen av pengene starter umiddelbart, og de skal være på konto i løpet av en ukes tid. Det er mange utbetalinger, så vi utbetaler i rekkefølge etter når søknaden kom inn. De som sendte inn først, får pengene først.

For dem med konto i utlandet kan det ta en dag eller to lenger. Har du oppgitt feil bankkontonummer eller glemt å oppgi kontonummer, har du fått en egen e-post om dette.

Når det gjelder privatkopieringskompensasjon for 2019, vet vi ennå ikke når denne vil bli utbetalt. Trolig tidlig på høsten 2020, så vi anmoder på det sterkeste om at hver enkelt sørger for å gjøre klar søknadsdokumentene så tidlig som mulig.

Det meste av dokumentasjon kan gjøres klart allerede i januar, når fjoråret fortsatt er friskt i minne. Husk at det er kun jobber som er gjort i 2019 man kan få kompensasjon for i 2020.

Informasjon, søknadsskjema, vilkår og frister for privatkopieringskompensasjon for 2019 vil bli kunngjort på våre nettsider i god tid før innleveringsfristen – så følg med der. I tillegg til å sende informasjon til alle NAViO-medlemmer, sender vi til andre AV-oversettere vi vet om og til de mest kjente oppdragsgiverne.

Det er stor sannsynlighet for at søknadsfristen neste år vil bli noe tidligere – så følg med på nettsidene våre.