Tekstiaden 2018 – Utlysning

Da skal alt være duket til den første Tekstiaden – en tevling mellom kolleger innenfor audiovisuell oversettelse i regi av NAViO. Som et prøveprosjekt skal Tekstiaden erstatte den tradisjonelle Teksterprisen i tre år. Om den deretter blir permanent, vil foreningens årsmøte avgjøre når den tid kommer.

Konkurransen i år består i å tekste en utvalgt sekvens fra en spillefilm med engelsk dialog. Jobben skal utføres i løpet av tre timer – fra nedlasting av materiell til innlevering av tidskodet oversettelse. Om du vil tekste til bokmål eller nynorsk er opp til deg.

Slik foregår Tekstiaden:

Søndag 9. september fra kl 20.00 kan du gå inn på denne siden og laste ned to filer: En WMV-fil med filmklippet og et tekstdokument med bruksanvisning og dialogliste. Du laster inn videofilen i teksteprogrammet ditt, setter tidskoden til 00:00:00:00 og skriver inn oversettelsen.

Innen kl 23.00 må du ha sendt inn resultatet av ditt arbeide. Vi vil helst motta filene i rtf-format med tidskoder, men dersom programmet du bruker ikke kan eksportere i rtf, vil vi i samarbeid med tekstebyråene finne måter å konvertere på.

Besvarelsene blir anonymisert i NAViOs sekretariat, og juryen vil ikke vite hvem som har gjort hva før vinnerne er kåret.

Tekstiaden foregår altså innen et definert tidsrom, tre timer denne gangen, så den som er vant til å jobbe kjapt, vil ha en viss fordel. Kvaliteten er selvsagt alltid viktigst, og juryen skal vurdere de innsendte bidragene utfra 4 kriterier:

1) Kreativitet i løsningene – oppfinnsomhet og variasjon

2) Troskap til originalen – innhold og stilistisk nivå

3) Språkbeherskelse – grammatikk og konsekvens

4) Tekstrytme – tidskoding, blokkdeling og komprimering

Når juryen har gjort sin vurdering, vil det bli kåret en første- annen- og tredjeplass. Samlet premiebeløp er på kr 40 000: 25 000 pluss et litografi til førsteplassen, 10 000 til andreplassen og 5000 til tredjeplassen. Det er altså ikke bare ære og berømmelse å hente her. Vinnerne offentliggjøres under Hieronymusfeiringen, torsdag 27. september, i Oslo.