Teksterprisen 2017

Teksterprisen er Norsk audiovisuell oversetterforenings (NAViOs) pris for fremragende norsk oversettelse for fjernsyn, kino, nett eller video. Prisen skal tildeles for arbeid som er gjort i løpet av det siste året, og både enkeltprogrammer, filmer og hele serier kan danne grunnlag for tildelingen. Prisen kan også gå til en audiovisuell oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende arbeid, eller en person som på andre måter har bidratt sterkt til å fremme audiovisuell oversettelse som fag.

Teksterprisen 2017 består av 20 000 kroner og et litografi, og den vil bli utdelt i forbindelse med feiringen av St. Hieronymus oversetternes skytshelgen den 28. september 2017.

Tekstebyråer, fjernsynskanaler og NAViOs medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater, men det er også mulig for andre å komme med forslag. Det er selvsagt også mulig å nominere seg selv til prisen. Retningslinjer for teksterprisen finner du her.

Forslag kan sendes som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets pl. 1C, 0181 Oslo (merk brevet ”Teksterprisen 2017”), eller som e-brev til teksterpris@navio.no innen den 15. juli 2017.

ANBEFALINGER TIL FORSLAGSSTILLERE

Man bør nominere en kandidat til teksterprisen for ett eller flere verker (enkeltstående programmer eller en hel serie), og nominasjonen må begrunnes med henvisning til arbeidet kandidaten nomineres for. Det vil være til stor nytte om begrunnelsen også inneholder en ytterligere beskrivelse av kandidatens øvrige virke som audiovisuell oversetter. Man kan nominere kandidater både for fiksjonsverk og for dokumentarer. For at juryen skal ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidaten, bør arbeidet som vedkommende nomineres for, normalt være på minimum 45 minutter.

Juryen må få tilgang på verket eller verkene som kandidaten blir nominert for, helst i form av filer eller dvd-er (i fem eksemplarer) med den tekstede versjonen. Juryen trenger også en pac-fil eller en papirutskrift av tekstene. Ettersom kandidatene skal anonymiseres overfor juryen, må krediteringstekstene fjernes fra vurderingsmaterialet.

Hvis det av ulike grunner skulle vise seg vanskelig å skaffe vurderingsmateriale, så ta kontakt med NAViO-administrasjonen for å finne en praktisk løsning. Om du nominerer en kandidat for ett enkeltstående verk, kan det være nyttig å sende et eksempel på andre arbeider i tillegg, for å vise bredden i kandidatens virke. Den innsendte dokumentasjonen vil selvsagt ikke bli brukt til annet enn selve juryarbeidet. Frist for å sende inn dokumentasjonen er den 1. augustDu kan også nominere en kandidat på bakgrunn av langvarig solid innsats som audiovisuell oversetter eller for generell innsats for å fremme audiovisuell oversettelse som fag. I så fall må dette gå klart fram av begrunnelsen for nominasjonen, og forslaget må inneholde en fyldig beskrivelse av denne innsatsen.