NAViO avholder i år årsmøtet søndag den 19. april. Arrangementet er i år lagt til Oscarsborg Festning utenfor Drøbak, med seminar og sosialt samvær på lørdagen, overnatting, og selve årsmøtet på søndagen.

Styret har fått en del tilbakemeldinger på at det ville vært hyggelig å arrangere en hel helg i forbindelse med årsmøte/seminar. Derfor er arrangementet i år lagt til Oscarsborg Festning utenfor Drøbak, med seminar og sosialt samvær på lørdagen, overnatting, og selve årsmøtet på søndagen.

Det vil bli satt opp busser fra Oslo lørdag morgen som korresponderer med fergeavgang fra Drøbak. Mer info om dette kommer senere.

Vi sender ut endelig innkalling med sakspapirer senest tre uker før årsmøtet. Som tidligere år kommer vi til å sende ut innkalling og sakspapirer kun som e-post, men sakspapirene vil bli delt ut til de som kommer på årsmøtet.

Etter punkt 4-2 i NAViOs vedtekter må saker som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet, være kommet inn til foreningen senest seks uker før møtet. Dersom minst fem medlemmer med stemmerett legger frem krav om det, skal saken settes opp på dagsordenen. Årsmøtet kan ikke gjøre vedtak i saker som ikke er oppført på dagsordenen. Fristen for å melde inn saker er altså den 6. mars 2020. Bruk post@navio.no til dette.

Hvis du ikke kan komme på årsmøtet selv, kan du gi et annet stemmeberettiget medlem av NAViO fullmakt til å stemme på dine vegne. Send i så fall fullmakten med dette medlemmet til møtet, eller rett til NAViO som e-post eller brev innen den 17. april. Du kan eventuelt gi skriftlig melding til fullmaktshaveren om hvordan du vil stemme i hver enkelt sak.

NAViO kan gi reise– og oppholdstilskudd på inntil 2 500 kroner for reiser som er over 100 km hver vei. Husk å ta vare på kvitteringer som vedlegg til reiseregningen.

Det er selvsagt gratis å være med på årsmøtet, men for foredragene og middagen er det en egenandel på 250 kroner.

Valgkomiteens innstilling til NAViO-styre, AViOF-styre og revisor er vedlagt i varselet som ble sendt ut på e-post, men kan også lastes ned her.

For å få oversikt over hvor mange som kommer på årsmøtet, ber vi om at du fyller ut påmeldingsskjemaet og sender det tilbake (helst på e-post) så raskt som mulig, og innen den 30. mars.

Vi håper så mange som mulig vil komme på årsmøtehelg 18-19. april.