Iyuno svartelistes

NAViO har besluttet å svarteliste Iyuno Media Group, tidligere BTI Studios. Det innebærer at vi anbefaler alle som tar oppdrag for Iyuno, å finne seg andre oppdragsgivere, og advarer sterkt andre tekstere mot å ta oppdrag fra Iyuno. Men dette følger vi Medietextarna i Sveriges svartelisting av Iyuno, og svartelistingen støttes av den europeiske paraplyorganisasjonen AVTE.

Bakgrunnen for svartelistingen er Iyunos overgang til MAS (Machine Assisted Subtitling) og den pågående honorarsenkingen. NAViO og de nordiske landene i AVTE hadde et møte med Iyuno 14. september, hvor vi snakket om situasjonen. Iyuno la frem sine planer for MAS, og det kom frem at de fortsatt vil senke honorarene for sine undertekstere, for å hente inn igjen den påståtte tidsgevinsten, som Iyuno tidligere har sagt er på 30 %. Iyuno la på møtet ikke frem bevis som underbygger den påståtte tidsgevinsten. De vil ikke forhandle med fagorganisasjonene, kun med hver enkelt tekster. Teksterne vil ikke bli tilbudt honorar basert på hver enkelts effektivitet, men en kollektiv honorarsenking for hvert språk. Oversetterne får heller ingen kompensasjon for at de lærer opp og forbedrer maskinoversettelsesalgoritmen.

NAViO mener at maskinoversettelse og oversettelsesverktøy skal brukes slik at det bedrer kvaliteten på oversettelsen, gagner oversetteren, og forbedrer oversetterens arbeidsvilkår. Maskinoversettelse kan ikke brukes som grunnlag for å senke honorarer, når det er uenighet mellom tekster og byrå om det faktisk gir en tidsgevinst. I tillegg er de fleste tekstere negative til post-editing, da det forringer kvaliteten på undertekstene. Ved å velge individuelle samtaler med hver enkelt tekster, utnytter Iyuno teksternes svake posisjon for å tvinge gjennom en uberettiget honorarsenking, kun til gagn for selskapet selv og for kundens jakt på lavest mulig pris.

Finn alternative oppdragsgivere her.