Nå kan du søke om vederlagsutbetaling for 2022

Det er nå mulig å søke om vederlagsutbetaling for programmer som ble sendt første gang i 2022.

Du kan søke om vederlagsutbetaling for følgende sektorer:

Har du krav på vederlag fra Fellesavtalen (NRK-kanalene), kan du laste ned søknadsskjema og instruksjoner.

Dersom du mener at du har krav på vederlag fra andre sektorer, kan du sende en e-post til vederlag@navio.no.

Søknadsfristen er 15. januar. Utbetaling skjer i slutten av februar.

Det er likevel mulig å sende inn søknad om vederlagsutbetaling etter fristen, helt til kravet blir foreldet 31.12.2026. Krav som sendes inn etter 15. januar, vil bli behandlet på halvårlig basis.

Vederlag som det ikke er gjort krav på, vil bli stående inntil det kommer inn krav eller til foreldelsesfristen har gått ut. Årsmøtet har vedtatt at midlene deretter kan disponeres fritt av NAViO.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.