• Samle oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier
  • Ivareta medlemmenes økonomiske fellesinteresser
  • Fremme medlemmenes faglige utvikling og sosiale utveksling
  • Arbeide for anerkjennelse av tekstere som faggruppe
  • Gjøre synlig den kulturelle betydningen av arbeidet som oversettere innen audiovisuelle medier utfører