• Samle oversettere som arbeider innen audiovisuelle medier
  • Ivareta medlemmenes økonomiske fellesinteresser.
  • Fremme medlemmenes faglige utvikling og sosiale utveksling.
  • Arbeide for anerkjennelse av tekstere som faggruppe.
  • Gjøre synlig den kulturelle betydningen av arbeidet som oversettere innen audiovisuelle medier utfører.