Besøks- og postadresse: Arbeidersamfunnets pl. 1 C, 0181 Oslo

Telefon: +47 22 20 71 71

Pga. korona nås administrasjonen raskest på: post@navio.no

NAViOs styre i 2020-2021 består av:

Faste medlemmer

Guri Fodstad Kristiansen, leder – gurifkristiansen@navio.no

Nicolai Herzog, 1. nestleder – nicolai.herzog@navio.no

Henrik Walter-Johnsen, 2. nestleder – henrikwj@navio.no

Morten Gottschalk – morten.gottschalk@navio.no

Finn Røsland – finn.røsland@navio.no

Tone Bøstrup – tone.bostrup@navio.no

Sandra Grøndahl-Hansen – sandra.groendal.hansen@navio.no

Varamedlemmer

Heidi Wallevik

Dario Kverne Birhane

Ekaterina Pliassova

Frode Bakke Bjerkevik

Du kan kontakte hele styret på styret@navio.no

Foreningssekretær: Elisabeth Rusdal – elisabeth.rusdal@navio.no