Besøks- og postadresse: Arbeidersamfunnets pl. 1 C, 0181 Oslo

Telefon: +47 22 20 71 71

Administrasjonen nås på: post@navio.no

 

NAViOs styre i 2016-2017 består av:

Faste medlemmer

Helge Vik, leder –

helge.vik@navio.no

Nicolai Herzog, 1. nestleder –

nicolai.herzog@navio.no

Henrik Walter-Johnsen, 2. nestleder –

henrikwj@navio.no

Ragnhild Ruud –

ragnhild.ruud@navio.no

Guri Fodstad Kristiansen –

gurifk@navio.no

Morten Gottschalk –

morten.gottschalk@navio.no

Finn Røsland –

finn.røsland@navio.no

Varamedlemmer

Heidi Wallevik

Mari Eggen

Ekaterina Pliassova

Marie Wisur Lofthus

 

Du kan kontakte hele styret på styret@navio.no

Foreningssekretær: Elisabeth Rusdal – elisabeth.rusdal@navio.no