Begrepet «AV-oversettelse» omfatter all oversettelse av audiovisuelle produksjoner, enten det er i form av teksting eller dubbing.