Dubbere er betegnelsen på oversettere som skriver manus for studioer som produserer dialog på et nytt språk. De vanlige oppdragene i Norge går ut på å oversette fra engelsk til norsk. Det dreier seg i første rekke om TV-serier for barn og ungdom; stort sett animasjonsserier, men realserier forekommer.

Dubbing gir helt andre utfordringer enn teksting. Replikkene/dialogen må være like lang som originalen og følge rytmen og munnbevegelser – være synkronisert. Det endelige resultatet vil avhenge av regissør og skuespillere som dubber, og manuset skal være et arbeidsdokument for dem.

Originalmanus (oftest på engelsk) følger vanligvis med, men kvaliteten på disse varierer. Mange av seriene er laget opprinnelig på fransk, mens man oversetter fra engelsk versjon og engelsk manus. Er den engelske versjonen dårlig synkronisert, er det fare for at det forplanter seg til norsk versjon da det er naturlig å ta utgangspunkt i dialogen man hører.

De fleste seriene har også en rekke faste ord og uttrykk som man må passe på å følge opp i henhold til tidligere oversettelser – om man ikke må etablere dem selv.

Noen serier har også en del sanger som skal oversettes. Det er naturlig nok tidkrevende, og det er ikke bestandig at man får ekstra betalt for det. Det varierer om man kun får betalt per minutt, eller om man får ekstra per ord og for sanger.

Det er vanlig å jobbe som frilans/selvstendig hjemmefra, og levering/kommunikasjon går per epost og telefon. Man trenger bredbånd til nedlasting og det er nok mest praktisk å ha én pc til filmen og én til manuset. Hvis man vil ha originalmanuset på papir framfor skjerm, går det med store mengder papir. Man bør derfor velge en printer som er billig i drift. Manuset skrives i word og sendes per epost. Foruten hodetelefoner trenger man ikke annet teknisk utstyr.

Det vil variere om man fakturerer som næringsdrivende, eller om man kan få utbetalt honorar som lønn – i noen tilfelle kan man velge. På grunn av minstefradrag vil det for de fleste være gunstig å få lønn.