Dette er et stort emne, så ha oss unnskyldt mens vi bygger opp informasjonen. Foreløpig gjengir vi hvilke kvalitetskrav International League of Subtitlers (ILS) har stilt.

KRITERIER FOR KVALITETS­TEKSTING

FORMÅLET MED UNDERTEKSTING

Undertekster må gjengi intensjonen i et originært verks innhold som ellers ville vært utilgjengelig eller uforståelig for et bestemt publikum.

ELEMENTENE I UNDERTEKSTING

Undertekster defineres som linjer med tekst som gjengir det språklige innholdet i audiovisuelle medier.

Underteksting består i å koordinere tre hovedelementer: tid, Tilgjengelig plass og innhold.

Tidskodingen av undertekster må følge talerytmen mens det samtidig tas hensyn til bildeskift og lydoverganger. Dialogen blir uforståelig hvis en tekstblokk vises til feil tid.

Mengden tekst i en tekstblokk må tilpasses seernes lesehastighet. Det er som regel nødvendig å komprimere teksten for å oppnå dette. Dersom det er for mye tekst i forhold til eksponeringstiden, får ikke seerne tid til å lese den.

Oversettelsen må gjengi det originære verkets budskap. Oversettelsesfeil eller språklige feil vil forstyrre seeren.

Tekstblokkens tidskoding, utstrekning og innhold er faktorer som bidrar til å formidle det originære verkets intensjon. Hvis noen av disse elementene er mangelfulle, vil det hemme seerens forståelse, og seeren kan velge ikke å følge med videre.

FORKLARING AV KRITERIENE

Det er lagt ned et stort arbeid i alle deler av en audiovisuell produksjon. Underteksting endrer det opprinnelige verket, og derfor må visse regler etterleves slik at undertekstene glir inn som en del av det opprinnelige verket. Kvalitetsteksting forsterker helhets­opplevelsen for målgruppen.

Tid og tilgjengelig plass

Seeren må få tid til å fordøye så vel bilde og lyd som undertekster.

Tekstblokker bør tidskodes slik at de følger dialogen og tilpasses bildeskift. Iblant kan det være bedre at en tekstblokk begynner å eksponeres ved bildeskiftet i stedet for å vente på dialogen. Eksponeringen av tekstblokken skal helst opphøre ved bildeskift. Eksponeringen av en tekstblokk kan bare fortsette ut over bildeskiftet hvis dette skjer innenfor samme scene, men må avsluttes når bildeskiftet er overgang til en ny scene.

Fortløpende tekstblokker må eksponeres med et fast opphold imellom, som kan være 2, 3, eller 4 bilderuter, og må være konsekvent gjennom hele oversettelsen. Det fastsatte oppholdet skal brukes hvis pausen mellom to tekstblokker er under ett sekund, med mindre det fins flere bildeskift i løpet av denne tiden.

Kontekst, språk, lyd og bilderedigering påvirker alle mengden tekst som en tekstblokk kan inneholde. En tekstblokk på to hele linjer krever ca. 6 sekunders eksponering, og en tekstblokk på en enkelt, fullstendig linje krever ca. 3 sekunder (dvs. 12 anslag per sekund). Tekstblokker som eksponeres i kortere tid enn halvannet sekund, bør unngås.

Innhold

Hver tekstblokk bør utgjøre en fullstendig semantisk enhet.

Idiomatiske vendinger og uttrykk bør alltid brukes. Budskapet i tekstblokken bør ikke komme i konflikt med dialogen eller det som skjer i bildet (som kroppsspråk). Person- og stedsnavn bør ikke erstattes med andre egennavn. Slike navn bør i stedet forklares, eller om nødvendig oversettes.

Målspråkets stil må svare til stilen i kildespråket. Omregnede måleenheter og tall må avrundes til samme grad av nøyaktighet.

Nasjonale undertekstnormer for tegnsetting, kursivering, tekstjustering, fortsettelses­markering i delte tekstblokker og dialog­markering må alltid følges.