Personvernerklæring for NAViO

BEHANDLINGSANSVARLIG


Styreleder og foreningssekretær er på vegne av NAViO ansvarlig for virksomhetens
behandling av personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende opplysninger om:

 1. Ansatte og tillitsvalgte: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,
  fødselsnummer og kontonummer.
 2. Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato,
  oppdragsgivere, kilde- og målspråk, betalingshistorikk, kontonummer, inn- og
  utmeldingsdato, dødsdato.
 3. Støtte- og prismottakere: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,
  fødselsnummer, kontonummer.
 4. Øvrig kontakter: Navn, arbeidssted, e-postadresse.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

 1. Ansatte og tillitsvalgte: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som
  arbeidsgiver.
 2. Medlemmer: Oppfylle avtale om medlemskap, samt utsendelse av informasjon
  og invitasjoner.
 3. Støtte- og prismottakere: Oppfylle avtale om utbetaling av stipend og støtte,
  prispenger, honorar og vederlag.
 4. Øvrige kontakter: Markedsføring og invitasjoner.

  GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

  1-3: Oppfyllelse av avtale (personvernsfordringens artikkel Art 6 (b)) og rettslig
  forpliktelse (Art 6 (c), 6 (f) og 9 (d)).

  4: Samtykke (Art 6 (a)) Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta
  informasjon fra oss.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysningene er hentet fra:

 1. Ansatte og tillitsvalgte: Personopplysninger som er gitt til våre ansatte i
  forbindelse med ansettelsesforhold eller verv som tillitsvalgte.
 2. Medlemmer: Personopplysninger som medlemmer har registrert i hos NAViO i
  forbindelse med opprettelse av medlemskap.
 3. Støtte- og prismottakere: Personopplysninger som søkere har registrert hos
  NAViO i forbindelse med søknad.
 4. Øvrige kontakter: Personopplysninger som er gitt ved påmelding til e-postliste,
  invitasjoner o.l.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige
opplysninger til:

 1. Ansatte og tillitsvalgte: Våre samarbeidspartnere for regnskap, forsikring,
  pensjon, og datatjenester (server- og e-postsystem), samt NAV og
  skattemyndighetene.
 2. Medlemmer: Våre samarbeidspartnere for medlemsdatabase, webutvikling,
  forsikring.
  NAViO kan utlevere personopplysninger (navn, telefonnummer, e-postadresse,
  fødselsdata) til spørreundersøkelser og kartlegginger dersom NAViO anser at
  formålet er i tråd med organisasjonens og medlemmenes interesser. NAViO kan da
  kreve en skriftlig forsikring om at undersøkelsesansvarlig følger
  personvernlovgivningen og at personopplysningene slettes når undersøkelsen er
  fullført. Medlemmer kan reservere seg mot utlevering av personopplysninger til dette
  formålet.
 3. Støtte- og prismottakere: Våre samarbeidspartnere for webutvikling og
  utbetalinger, samt NAV og skattemyndighetene.
 4. Øvrige kontakter: Våre samarbeidspartnere for utsending av informasjon.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i
henhold til lovens krav.

 1. Ansatte og tillitsvalgte: Personopplysninger om ansatte og tidligere ansatte
  oppbevares i fysisk og digitalt arkiv og slettes ved forespørsel. For tillitsvalgte,
  se pkt. 2.
 2. Medlemmer: Personopplysninger om utmeldte eller avdøde medlemmer
  oppbevares i digitalt arkiv for historiske formål og slettes ved forespørsel.
 3. Støtte- og prismottakere: Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til
  å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav.
 4. Øvrige kontakter: Opplysninger slettes ved forespørsel.

  RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og
gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

PERSONVERNOMBUD
Styreleder og foreningssekretær i NAViO er personvernombud, som påser at
personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.
Kontaktinformasjon er tilgjengelig på NAViOs nettsider.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og
tilgangskontroll.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting, sletting og reservering
mot utlevering kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@navio.no

Norsk audiovisuell oversetterforening
Arbeidersamfunnets plass 1C
0181 Oslo