PKK for 2023

Nå kan du søke om privatkopieringskompensasjon for 2023. Dersom du jobbet som audiovisuell oversetter i 2023, kan du søke om privatkopieringskompensasjon. Audiovisuelle oversettere har i år fått 711 145 kroner til fordeling.

Under ligger det lenker til søknadsskjemaet, veiledningen og til noen gode tips for å forenkle søknadsprosessen. Vi ber om at alle som skal søke om PKK leser veiledningen før de fyller ut skjemaet. Søknadsfristen er mandag 3. juni kl. 12.00.

Veiledning

Søknadsskjema

Tips til en enklere søknadsprosess