Staten bevilget 46,2 millioner kroner som kompensasjon for lovlig privatkopiering av audiovisuelle verk i 2016. Av dette går 1 153 599 kroner til audiovisuelle oversettere – det vil si tekstere og oversettere av dubbe- og kommentarmanus.

Rettighetshavere må sende dokumenterte krav om kompensasjon innen 1. november 2017.
Med lovlig privatkopiering menes privatpersoners kopiering av åndsverk til privat bruk.
Åndsverket må være kjøpt eller ervervet på annet lovlig vis.
Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk.

Mer informasjon og skjema for innberetning av produksjon finner du her: PKK-skjema 2016 inkl. informasjon