I år deles NAViOs teksterpris ut for trettende gang.

Prisen består av 20 000 kroner og et litografi.

 

Juryen har kommet fram til følgende kortliste over de mest aktuelle kandidatene:

Signe Bergvoll –  nominert for dokumentarene «Zero Days» og «Geni i ei moderne tid – Friedrich Nietzsche».

Kandidaten utmerker seg med sikker språkføring i to terminologitunge dokumentarer. «Zero Days» inneholder terminologi fra to ulike fagområder – IKT og atomenergi – og kandidaten mestrer begge områdene godt. Kandidaten har og et godt grep om de filosofiske termene i dokumentaren om Friedrich Nietzsche. I begge dokumentarene har kandidaten valgt gode løsninger både når det gjelder ordvalg, idiomer og komprimering. Kandidaten har et godt og sikkert språk som flyter lett, og som gjør programmene lett tilgjengelige for seerene.

Mari Eggen – nominert for «Det store symesterskapet».

Kandidaten har gjort et hektisk program med store mengder fagterminologi tilgjengelig og underholdende for alle og enhver. En heseblesende dialog flyter lettbent og uanstrengt i teksterens stilsikre språk. Dette er grundig og samvittighetsfullt arbeid.

Anne Cathrine Wollebæk –  nominert for «The Newsroom –  Boston» og «Poirot – Elephants can remember».

I «Newsroom» komprimerer kandidaten en kvikk og mettet dialog mesterlig, uten å ofre vesentlige poenger eller humoristisk snert, og med svært god flyt. Dialogen er dessuten preget av store mengder amerikansk politikk og juss, og mye sies mellom linjene, men alt fremstår likevel som lettfattelig, og sjargongen sitter fjellstøtt.
I «Poirot» viser kandidaten sitt spenn med et presist og kortfattet språk med god tidskoloritt og tydelig gjennomtenkte løsninger.

 

Hvem som er vinneren, kunngjøres i forbindelse med markeringen av Hieronymus-dagen, den internasjonale oversetterdagen, torsdag den 28. september kl. 18.00 i Henry Dunant-salen ved Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo.