Teksterprisen er Norsk audiovisuell oversetterforenings (NAViOs) pris for fremragende norsk oversettelse for fjernsyn, kino, nett eller video. Prisen skal tildeles for arbeid som er gjort i løpet av det siste året, og både enkeltprogrammer, filmer og hele serier kan danne grunnlag for tildelingen. Prisen kan også gå til en audiovisuell oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende arbeid, eller en person som på andre måter har bidratt sterkt til å fremme audiovisuell oversettelse som fag.

Teksterprisen 2016 består av 20 000 kroner og et litografi, og den vil bli utdelt i forbindelse med feiringen av St. Hieronymus ? oversetternes skytshelgen ? den 29. september 2016.

Tekstebyråer, fjernsynskanaler og NAViOs medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater, men det er også mulig for andre å komme med forslag. Det er selvsagt også mulig å nominere seg selv til prisen. Retningslinjer for teksterprisen finner du her.

Forslag kan sendes som brev til NAViO, Arbeidersamfunnets pl. 1C, 0181 Oslo (merk brevet ”Teksterprisen 2016”), eller som e-brev til teksterpris@navio.no innen den 15. juli 2016.