Privatkopieringskompensasjon for 2022

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening – er en interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innenfor audiovisuelle medier, hovedsakelig film og fjernsyn. NAViOs oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og fagpolitiske interesser og å synliggjøre den kulturelle, opplæringsmessige og samfunnsmessige betydning av de audiovisuelle oversetternes arbeid. Foreningen ble stiftet i 1997 og har per i dag litt over 150 medlemmer av totalt litt over 200 aktive tekstere i markedet.

Dersom privatpersoner har kjøpt eller på annet lovlig vis ervervet et verk, kan de dele dette med venner og slektninger. Det er da snakk om kopiering av åndsverk til privat bruk. Denne formen for kopiering er lovlig, men rettighetshaverne skal kompenseres for slik bruk. Staten bevilger hvert år kompensjon for lovlig privat­kopiering av audio­visuelle verk til fordeling blant individuelle opphavsmenn. For 2022 går kr 775 303 av den totale potten til audiovisuelle oversettere, en nedgang fra 2021 på 81 085 kroner. Midlene er nå klare til fordeling.

På grunn av endringer som følge av Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett skal privatkopieringskompensasjonen nå fordeles tidligere på året. Ny søknadsfrist for PKK er 15. mai.

Du kan laste ned PKK-skjemaet her.