Reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond

 
NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2024 deles ut 20 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medier. Hvert stipend er på kr. 20 000.
 
Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.
 
Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

Om søkeren er aktiv som audiovisuell oversetter med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk det året han eller hun søker stipend, og har vært det i minst tre år.

For å få tildelt stipend må søkeren årlig de siste tre årene ha tekstet minst 1000 minutter og/eller hatt en inntekt på minst 1 G av AV-oversettelser med norsk eller samisk som kilde- eller målspråk. (Grunnbeløp 2023: kr. 118 620, 2022: kr. 111 477, 2021: kr. 106 399.)

Søkere som har fått stipend i løpet av de siste fem årene, skal ikke tildeles nytt stipend på bekostning av AV-oversettere som oppfyller kriteriene, og som ikke har fått stipend de siste fem årene.

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

Søknadsskjemaet finner du her.