Reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond 2023

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO. Det skal i 2023 deles ut 26 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.


Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.


Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

  1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter
  2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene
  3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.


Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2023.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO,
Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2023.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle medier med enten skatteoppgjør, skattemelding, A-meldinger eller lønnsslipper. Eller byråers signerte bekreftelser.

Fakturaer eller byråers bekreftelse på minutter blir godtatt som dokumentasjon for 2022.

Søknadskjemaet finner du her.