Reisestipend fra AViOF for 2022

 

NAViO, Norsk audiovisuell oversetterforening, organiserer oversettere som arbeider med teksting og dubbing for fjernsyn, video, kino og Internett. Audiovisuelle oversetteres fond er stiftet av NAViO.

Det skal i 2022 deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som virker innen audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr. 20 000.

Alle som har hatt oversettelse innen audiovisuelle medier som virke de siste tre årene, kan søke. De som får tildelt stipend, skal innen ett år etter tildelingen bruke stipendet til en reise for å heve den faglige kompetansen.

Ved vurderingen av søknadene vil stipendkomiteen legge som grunn:

(Grunnbeløp 2021: kr. 106 399, 2020: kr. 101 351, 2019: kr. 99 858.)

Utover dette skal stipendkomiteen prioritere søknadene etter disse kriteriene:

1. Hvor lenge søkeren har virket som AV-oversetter

2. Hvor stort volum søkeren har produsert i løpet av de siste tre årene

3. Andre særskilte forhold

Ved vurdering av ansiennitet i yrket teller ett av flere avbrekk med foreldrepenger eller sykepenger i inntil ett år som inntekt av AV-oversettelser.

Stipendene tildeles på NAViOs årsmøte våren 2022.

Søknader sendes enten elektronisk til stipend@navio.no eller med post til NAViO, Arbeidersamfunnets plass 1C, 0181 Oslo innen 1. februar 2022.

Søkeren må dokumentere oversettervolumet han eller hun har produsert innen audiovisuelle medier.

For 2019 og 2020 kan volumet dokumenteres med en av følgende:

For 2021 kan volumet dokumenteres med:

Bare opn-teksting skal regnes med, ikke teksting der kildespråket er det samme som målspråket. Dersom søkeren har hatt andre oppdrag enn teksting (f.eks. korrekturlesing) for et tekstebyrå skal heller ikke denne delen regnes med.

Last ned søknadsskjema.