I 2018 skal det deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som jobber innenfor audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr 17 500. Alle som arbeider med audiovisuell oversettelse, kan søke om stipend.

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema / Utlysning

Søknadsfrist: 1. februar 2018