I 2019 skal det deles ut 25 reisestipend fra Audiovisuelle oversetteres fond til oversettere som jobber innenfor audiovisuelle medium. Hvert stipend er på kr 20 000. Alle som arbeider med audiovisuell oversettelse, kan søke om stipend.

Utlysning / Søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. februar 2019